Cty Cổ phần Cao su Phước Hòa: Tổng kết công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự

12/06/2014 - 00:00

Thực hiện công tác phối hợp trong việc bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự, trong năm 2013 và 5 tháng đầu năm 2014 Ban chỉ huy thống nhất các huyện Phú Giáo, Bến Cát, Tân Uyên (nay là Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên) và công ty đã phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện quy chế phối hợp, quy chế vùng giáp ranh chỉ đạo các Tiểu Ban chỉ huy thống nhất các nông trường công ty và các xã, thị trấn thuộc địa bàn xã, huyện, thị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp tuần tra, kiểm soát. Trong năm 2013, lực lượng phối hợp các đợt tuần tra, qua đó phát hiện 179 vụ vi phạm các loại, giảm 402 vụ so với năm 2012. Bắt và chuyển giao các địa phương xử lý 178 vụ, với 227 đối tượng; thu hồi về công ty 862kg mủ các loại; 8,5 ster củi cao su; tạm giữ 4 xe đạp, 67 xe gắn máy, ô tô, mooc kéo các loại. Trong đó địa bàn huyện Tân Uyên xảy ra 83 vụ; Bến Cát xảy ra 68 vụ và Phú Giáo xảy ra 28 vụ. Ngoài ra trong năm 2013 cũng đã xảy ra 3 vụ chặt phá, vạc cây cao su của công ty gây thiệt hại hơn 550 cây cao su đang khai thác.
5 tháng đầu năm 2014, Ban chỉ huy thống nhất và các huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và thị xã Tân Uyên và công ty cũng đã phối hợp chặt chẽ trong hoạt động bảo vệ tài sản và giữ gìn trật tự địa bàn các nông trường, công ty; qua đó đã phát hiện 36 vụ vi phạm các loại, giảm 20 vụ so với năm 2013.
Tại buổi tổng kết, Ban chỉ huy thống nhất các huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, thị xã Tân Uyên và huyện Bàu Bàng, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã ký kết quy chế phối hợp vùng giáp ranh. Đồng thời trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho 1 tập thể và 5 cá nhân; bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho 2 tập thể và 5 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn công ty trong những năm qua.
 

HOÀI PHƯƠNG
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN