Cựu chiến binh Phú Giáo: Nhiều điển hình tiêu biểu qua thực hiện Chỉ thị 03

18/05/2015 - 09:57


CCB Bùi Huy Giáp, xã An Bình bên con đường bê tông
ông đã tự nguyện phá bỏ hàng rào để mở rộng hơn

Ông Nguyễn Đức Tiền, Chủ tịch Hội CCB huyện Phú Giáo cho biết: Để việc thực hiện Chỉ thị 03 hiệu quả, sau khi học tập, quán triệt các cấp Hội đều nhận thức được vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu. Từ Chi hội đến huyện Hội luôn xác định quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, coi đó là hành động cụ thể, thiết thực nhất trong học tập và làm theo Bác. Trên cơ sở đó, đội ngũ cán bộ, hội viên các cấp Hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc, đi sâu, bám sát cơ sở, tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ vững và phát huy bản chất anh bộ đội cụ Hồ; gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, tiên phong trong việc thực hiện các phong trào của Hội.
Triển khai sâu sát từng cơ sở
Theo ông Nguyễn Đức Tiền, Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Ban thường vụ Hội CCB huyện đã xây dựng hướng dẫn việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Qua học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 4 năm qua đã tạo những chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ, hội viên. Trên cơ sở đó, phát huy tinh thần người lính cụ Hồ, CCB Phú Giáo đã tích cực tham gia và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “Đoàn kết giúp xóa nghèo, làm giàu”. Trong 4 năm qua Hội đã khai thác các nguồn vốn vay được hơn 7 tỷ đồng cho 306 hội viên vay phát triển kinh tế. Vận động xây dựng, trao tặng và sửa chữa được 25 căn nhà đoàn kết, nghĩa tình đồng đội cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện cho 130 hộ hội viên thoát nghèo; đến cuối năm 2014, số hộ hội viên nghèo trong toàn hội giảm còn 10 hộ, chiếm tỷ lệ 0,68%, nâng tỷ lệ hộ khá giàu hiện nay trên 85%. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương
Nhiều gương CCB tiêu biểu
Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03, với bản lĩnh và tinh thần vượt khó của mình, từ trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới với những cách làm hay, những việc làm, những điển hình CCB tiêu biểu có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân như phong trào hội viên đóng góp tiền xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Mô hình con đường CCB tự quản; mô hình 100% các cấp Hội đều có sổ nhật ký làm theo lời Bác; 100% gia đình hội viên đăng ký không có người mắc tệ nạn xã hội... và tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, CCB các cấp đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đóng góp kinh phí sửa chữa, làm mới 10km đường giao thông nông thôn, đóng góp gần 60 triệu đồng tiền mặt, 90 ngày công lao động, hiến gần 2.000m2 đất, chặt phá hơn 200 cây trồng các loại trị giá hơn 220 triệu đồng để xây dựng và sửa chữa đường giao thông và nhiều đóng góp giá trị khác.
Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03, xuất hiện nhiều tấm gương CCB điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp vào quá trình phát triển của huyện Phú Giáo trong những năm qua như CCB Bùi Thị Lanh, Thị trấn Phước Vĩnh; Hoàng Quốc Hương, xã Tân Hiệp; Bùi Huy Giáp, xã An Bình; Tô Văn Hải, xã Phước Hòa; Nguyễn Thị Ngọc Điệp, xã Vĩnh Hòa; Nguyễn Văn Tròn, xã Tam Lập, Lê Khắc Ngọc, xã Tân Long...

HOÀI PHƯƠNG
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN