Đại hội LĐLĐ huyện Dầu Tiếng

26/06/2015 - 03:09

Nhiệm kỳ qua, các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện đã phối hợp xét nâng lương định kỳ cho 1.341 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và nâng lương trước thời hạn cho 259 CNVCLĐ. Có 2.970 trường hợp được thăm hỏi khi gia đình có hữu sự với tổng kinh phí 468 triệu đồng. Các CĐCS thực hiện quỹ xoay vòng gần 2 tỷ đồng với 2.516 lượt ĐVCĐ tham gia. BCH CĐCS đã bảo lãnh cho 400 CNVCLĐ, ĐVCĐ vay tín chấp vốn của các ngân hàng để phát triển kinh tế hộ gia đình.
Với tinh thần “Tương thân tương ái”; nhiệm kỳ qua LĐLĐ huyện đã triển khai vận động CNVCLĐ tham gia ủng hộ các nguồn quỹ như: “ Quỹ đền ơn đáp nghĩa” được 1.594 triệu đồng; “Quỹ tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” được  trên 273 triệu đồng…
Các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã tổ chức giao kết hợp đồng lao động; người lao động được tham gia BHXH, BHYT đạt tỷ lệ 34,73%; doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động đạt 91%; xây dựng và đăng ký thang, bảng lương đạt 91% và xây dựng, đăng ký thỏa ước lao động tập thể đạt 83,33%. Trong nhiệm kỳ, LĐLĐ huyện Dầu Tiếng đã phát triển được 13 CĐCS, trong đó 6 CĐCS là DN ngoài khu vực nhà nước, nâng tổng số CĐCS lên 88 đơn vị. Các CĐCS đã kết nạp mới 634 đoàn viên, nâng tổng số lên 3.291 đoàn viên công đoàn.
Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo. Đi sâu, đi sát cơ sở, với phương châm lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động lấy đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ làm đối tượng vận động. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh của cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện pháp luật có liên quan đến người lao động, nhất là Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn...
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành công đoàn huyện Dầu Tiếng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 17 thành viên, ông Đặng Văn Chí tiếp tục tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ huyện. Dịp này, LĐLĐ huyện đã vinh dự được nhận cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh Bình Dương.

HƯNG HÀ

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN