Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI thảo luận tại Tổ 

13/10/2020 - 19:49

(LĐBD) - Chiều 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành thảo luận tại tổ, đóng góp các ý kiến vào​ dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.​

Với  7 tổ thảo luận, các tổ đại biểu đã đưa ra nhiều ý đóng góp vào dự thảo các Văn kiện.Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI.

Trong đó, các ý kiến của đại biểu cho rằng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thành tựu đạt được về kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh. Báo cáo đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của hạn chế, rút ra được bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết; đại biểu thống nhất những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ XI (2020 – 2025). Nhiều ý kiến của đại biểu, cho rằng trong nhiệm kỳ tới, Bình Dương cần tiếp tục tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới... Tất cả các ý kiến tham gia thảo luận đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội tiếp thu để bổ sung, hoàn chỉnh các Văn kiện.

Quỳnh Thanh

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN