Đại hội Đảng bộ Bimico

26/06/2015 - 10:22

Nhiệm kỳ 2010- 2015, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy BIMICO các chi bộ trực thuộc và các đoàn thể đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm được HĐQT phê duyệt. Các đơn vị hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Bám sát chiến lược phát triển của BIMICO, Đảng ủy BMICO đã chỉ đạo xây dựng chương trình công tác với các chủ trương, định hướng lãnh đạo cụ thể, tích cực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh không ngừng mở rộng sản xuất, đa đạng hóa sản phẩm, dịch vụ và phát triển mạng lưới thị trường. Ngoài các sản phẩm truyền thống đã được khẳng định như đá, gạch, cát xây dựng, cao lanh, nước...Các sản phẩm mới bê tông, gạch không nung, kinh doanh dịch vụ đang phát huy hiệu quả. BIMICO đã tăng vốn điều lệ từ 107 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng. Các chỉ tiêu tài chính trong giai đoạn này đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch được giao, tổng doanh thu 5 năm (2010-2015) đạt 2.847 tỷ đồng, tổng lợi nhuận đạt 667 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 6,55%. BIMICO tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; khẳng định vai trò là đơn vị khai thác khoáng sản và xây dựng của tỉnh Bình Dương, song song đó công tác chăm lo đời sống cho người lao động không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tại Đại hội, các đại biểu thông qua Nghị quyết với những mục tiêu từ nay đến năm 2020, tiếp tục xây dựng, phát triển BIMICO trở thành công ty có tiềm lực kinh tế, kỹ thuật, có sức cạnh tranh cao. Để đạt mục tiêu đó, đại hội đề ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, đầu tư phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng Đảng ủy trong sạch, vững mạnh. Chú trọng triển khai các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường hiệu quả quản lý, quản trị doanh nghiệp, đảm bảo nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Đại hội cũng thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức Đảng các cấp và cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội cấp trên.Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 9 thành viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối DN lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ông Đặng Quang Thung- Phó Tổng Giám đốc BIMICO tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy BIMICO.
Dịp này, Giám đốc- Bí thư Chi bộ xí nghiệp sản xuất bê tông Nguyễn Đình Thắng được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Quỳnh Thanh
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN