Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2015 - 2020: Bầu 27 thành viên vào BCH

26/08/2015 - 02:11

Những kết quả khả quan…
Đánh giá lại kết quả hoạt động của Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ qua cho thấy, tập thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ công ty với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, nguyên tắc tập trung dân chủ và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp luôn được đảm bảo và phát huy. Sản xuất kinh doanh ổn định, một số dự án của công ty được triển khai thực hiện đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững, mối quan hệ nội bộ và địa phương được tăng cường. Bộ máy tổ chức, quản lý sản xuất và hệ thống chính trị được kiện toàn, sắp xếp phù hợp, hoạt động hiệu quả. Các chủ trương, nhiệm vụ đề ra luôn phù hợp, sát đúng với tình hình thực tế; Cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn năng động, sáng tạo có quyết tâm cao đảm bảo cho sự phát triển bền vững của công ty.
Cũng theo ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: “Đi đôi với phát triển sản xuất kinh doanh, đời sống văn hóa, vật chất tinh thần của cán bộ, công nhân viên chức lao động ngày càng có sự chuyển biến tích cực. Các chế độ, chính sách của người lao động được các cấp quan tâm giải quyết đúng, đủ, kịp thời. Các chính sách an sinh xã hội, an toàn lao động và vệ sinh môi trường được đảm bảo thực hiện đúng quy định của nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức đoàn thể không ngừng được củng cố, hoạt động có hiệu quả. Công tác dân vận được cấp ủy Đảng và các đoàn thể thực hiện tốt, đầu tư về nội dung, đa dạng phương thức hoạt động hướng về cơ sở, giải quyết thỏa đáng các quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên đã góp phần ổn định tình hình kinh tế, xã hội chung ở công ty”.
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Khóa 12 tại Đại hội cũng khẳng định: “Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, từng bước nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các Chi, Đảng bộ cơ sở. Công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ được các cấp ủy quan tâm thực hiện tốt, đúng quy trình, nguyên tắc quy định. Công tác phát triển Đảng hàng năm đều vượt chỉ tiêu, chất lượng đảng viên mới được nâng lên; Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được duy trì thường xuyên đã có tác dụng giáo dục và ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”.
…Và những mục tiêu mới
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả, song tại đại hội lần này, các đại biểu cũng tập trung trí tuệ, đánh giá những tồn tại hạn chế trong quá trình hoạt động. Trên tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được và rút ra những bài học kinh nghiệm, đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định mục tiêu tổng quát đó là: “Phát huy truyền thống của công ty, giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành và đa dạng hóa sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường; ổn định bộ máy quản lý, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường, đảm bảo Quốc phòng an ninh; Duy trì và phát huy tốt mối quan hệ với địa phương. Thực hiện tốt dân chủ cơ sở. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh – Các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh toàn diện”.
Cùng với đó, Đại hội cũng đã xác định những mục tiêu quan trọng về sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống NLĐ cụ thể như: “ Sản lượng khai thác đạt 162.080 tấn, năng suất bình quân từ 1,5 tấn/ha trở lên, tiêu thụ 162.000 tấn; tiền lương bình quân của NLĐ đạt 4.000.000 đồng/người/tháng trở lên. Phấn đấu nâng tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm tỷ lệ từ 60% trở lên, không có hộ nghèo (theo tiêu chí mới của tỉnh). Đại hội cũng quyết tâm phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 300 đảng viên mới. Tỉ lệ Đoàn viên thanh niên được kết nạp Đảng đạt từ 70% trở lên/tổng số Đảng viên mới được kết nạp của toàn Đảng bộ. 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, có 50% đạt trong sạch vững mạnh....”
Đại hội lần này đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 27 thành viên. Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Lê Thanh Hưng được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.
Sự thành công của đại hội là động lực để các đảng viên trong Đảng bộ công ty nói riêng cũng như tập thể cán bộ, CNLĐ tiếp tục ra sức phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nguyễn Hoàng

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN