Đảng bộ công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

16/08/2015 - 10:06

 

Là đơn vị lớn trong ngành cao su, những năm qua, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao phó. Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của tập thể cán bộ, CNLĐ trên dưới một lòng, sáng tạo trong lao động sản xuất còn có sự đóng góp to lớn của các tổ chức đoàn thể, trong đó có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức Đảng trong công ty. Trong tháng 8 tới đây, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đây là dịp để Đảng bộ công ty đánh giá lại những kết quả đã đạt được, cũng như tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Phát triển mới nhiều đảng viên là công nhân
Trong những năm qua, công tác củng cố, phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ công ty đặc biệt quan tâm. Hiện nay, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã có 22 tổ chức cơ sở Đảng, 63 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (tăng 04 cơ sở Đảng, 05 chi bộ trực thuộc so với nhiệm kỳ trước). Toàn Đảng bộ đã kết nạp 507 đảng viên mới (đạt 169% so với nghị quyết), trong đó đa số là đoàn viên thanh niên, công nhân lao động trẻ. Tính đến nay toàn Đảng bộ có 1.361 đảng viên.
Thực hiện kế hoạch số 09 của Tỉnh ủy Bình Dương và hướng dẫn số 20 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy công ty đã tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân lao động trong công ty; triển khai học tập chuyên đề, gắn với việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh... với trên 49.000 lượt cán bộ, đảng viên và công nhân lao động tham gia học tập.
Qua học tập các chuyên đề hàng năm, đa số cán bộ, đảng viên và công nhân lao động nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách làm việc. Đặc biệt, các đơn vị, cá nhân đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua ở đơn vị mình bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, đã xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo như thực hiện cải tiến thủ tục quản lý, kể các mẫu chuyện về Bác trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy tắc ứng xử trong công ty... Qua đó, đã có 56 tập thể và 274 cá nhân được tuyên dương khen thưởng.
Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả
Thời gian qua, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng gặp không ít khó khăn do nhiều nguyên nhân như sự thay đổi thời tiết, khí hậu diễn biến không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, cơ cấu tuổi của vườn cây không cân đối, diện tích kinh doanh nhóm III, thanh lý tận thu chiếm trên 50% có năng suất, sản lượng thấp. Giá bán những năm đầu nhiệm kỳ còn khá cao, nhưng từ giữa cuối nhiệm kỳ đến nay liên tục giảm mạnh, một số nguyên liệu đầu vào tăng, dẫn đến giá thành cao, doanh thu, lợi nhuận thấp đã ảnh hưởng đến đời sống của người lao động. Nhưng với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ công ty đã luôn chủ động, sáng tạo, đã khắc phục mọi khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ 12 đã đề ra.
Trong nhiệm kỳ qua, tổng sản lượng cao su công ty đã sản xuất trên 176.000 tấn (đạt 103,24 % kế hoạch); Trồng mới tái canh giai đoạn (2010 - 2014) đạt gần 7.600 ha, thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý và đưa một số diện tích vào khai thác thu hoạch mủ sớm hơn chu kỳ thời gian kiến thiết cơ bản. Trong 5 năm qua, công ty đạt tổng doanh thu trên 14.600 tỷ đồng, Tổng lợi nhuận đạt gần 5.900 tỷ đồng (tăng 67,03 % so với nhiệm kỳ trước). Nộp ngân sách trên 1.846 tỷ đồng (tăng 44,78 % so với nhiệm kỳ trước)… Công ty luôn quan tâm giải quyết tiền lương và các chế độ chính sách của người lao động đúng, đủ, kịp thời. Đặc biệt, đã cải tiến phương án tiền lương phù hợp với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh trong từng thời điểm của công ty. Tiền lương bình quân của NLĐ giai đoạn 2010 - 2014 đạt trên 7,7 triệu đồng/người/tháng. Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ luôn được quan tâm và chỉ đạo thực hiện hiệu quả.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể không ngừng được củng cố. Công tác dân vận được cấp ủy Đảng và các đoàn thể thực hiện tốt, đầu tư về nội dung, đa dạng phương thức hoạt động hướng về cơ sở, giải quyết thỏa đáng các quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên đã góp phần ổn định tình hình kinh tế, xã hội chung ở công ty.
Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh- các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh toàn diện.

Nguyễn Hoàng

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN