Đảng bộ huyện Phú Giáo: Lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội

31/08/2015 - 08:41


Bộ mặt huyện Phú Giáo đã đổi thay mạnh mẽ sau 5 năm thực hiện
Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kì 2010 – 2015

Ông Đoàn Văn Đồng, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo cho biết: Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đã đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các giải pháp nhằm đưa nền kinh tế nông nghiệp tăng trưởng ổn định, đạt hiệu quả cao. Trong đó, Đảng bộ huyện đặc biệt coi trọng đến việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở để tạo điều kiện cho quá trình phát triển; nhất là hạ tầng giao thông, trường học, y tế theo hướng đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, học tập, khám chữa bệnh của người dân. Song song đó, UBND huyện cũng chỉ đạo tập trung việc hướng dẫn áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất  cho người nông dân; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả và giá trị kinh tế cho sản phẩm của người nông dân. Nhờ đó kinh tế của Phú Giáo trong 5 năm qua đã có mức tăng trưởng đột phá và ổn định.
Bằng các chính sách phù hợp, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2010-2015, kinh tế của Phú Giáo tiếp tục ổn định và tăng trưởng đều qua các năm; giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại – dịch vụ hàng năm đều tăng với tỷ lệ nông nghiệp đạt 5,49%, công nghiệp đạt 13,4%, thương mại – dịch vụ đạt 16,54%. Đã từng bước hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các trang trại chăn nuôi lớn, tập trung theo đúng quy hoạch, áp dụng các phương pháp, kỹ thuật mới đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay toàn huyện có 341 trang trại các loại; trong đó có 151 trang trại chăn nuôi, với 22 trại lạnh và 1 khu nông nghiệp công nghệ cao; 5 hợp tác xã làm ăn hiệu quả kinh tế cao. Giá trị sản xuất đạt hơn 3.381 tỷ đồng; công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 2.481 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ đạt 2.910 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng cơ sở trên địa bàn huyện đã phát triển tương đối toàn diện với các công trình giao thông, điện, trường học, các thiết chế văn hóa, bệnh viện, trạm y tế... Điện lưới quốc gia đã phủ kín 11 xã - thị trấn; 100% khu - ấp có điện thắp sáng; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,8%, vượt 0,3% chỉ tiêu Nghị quyết. Hệ thống trường học được đầu tư kiên cố, lầu hóa; đến nay toàn huyện có 31/37 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 100% xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS và giáo dục mầm non. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 90%. Các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo và giải quyết việc làm triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong 5 năm huyện đã cấp hơn 2.800 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người có công, trên 3.000 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; xây dựng và sửa chữa 107 căn nhà tình nghĩa cho gia đình sách; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2014 giảm còn 1,69%, huyện đã có 2 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.
Đạt được thành tựu trên, theo ông Đoàn Văn Đồng, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo cho biết bên cạnh những chủ trương đúng đắn, những sách lược phù hợp trong công tác điều hành, lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện thì sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân chính là nhân tố quan trọng góp phần cùng Đảng, Chính quyền các cấp huyện Phú Giáo thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ III, nhiệm kì 2010 – 2015. Và đây cũng chính là cơ sở, động lực, niềm tin để Đảng bộ huyện Phú Giáo nhiệm kì 2015 – 2020 đưa ra những quyết sách, những chiến lược, mục tiêu phát triển phù hợp với địa phương trong nhiệm kỳ tới.

HOÀI PHƯƠNG
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN