Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Dương Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động 49

09/12/2014 - 10:01

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hiện có 62 cơ sở Đảng trực thuộc, gồm 36 đảng bộ cơ sở và 26 chi bộ cơ sở với gần 4.000 đảng viên đang sinh hoạt. Trong 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 49, các tổ chức Đảng trong Đảng bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị cơ sở, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; ổn định tình hình tư tưởng đảng viên, nâng cao bản lĩnh chính trị của các cấp ủy đảng, đảng viên trước những diễn biến tình hình trong nước và trên thế giới. Trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, Đảng ủy khối luôn tạo điều kiện thuận lợi cho vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy được phát huy, đáp ứng với nhiệm vụ, chức trách được phân công.
Cùng với việc tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy khối cũng đã chỉ đạo các cấp ủy đảng ở các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua các chủ đề hàng năm. Công tác xử lý kỷ luật các vi phạm đặc biệt được coi trọng, nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Từ năm 2012 đến tháng 9/2014, có 28 đảng viên bị xử lý kỷ luật, 2 đảng viên dự bị xóa tên, 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở bị xử lý kỷ luật…đa phần những đảng viên và chi bộ này thiếu tinh thần trách nhiệm, đưa nhận hối lộ… Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về số lượng lẫn chất lượng.
Do một số cấp ủy tuy có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, nhưng tư duy, năng lực thực tiễn, phong cách lãnh đạo, tính năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nội dung sinh hoạt của một số chi bộ còn hạn chế…
Từ những hạn chế trên, hội nghị đã thảo luận và nghe các tham luận của một số tổ chức Đảng để đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt Chương trình hành động 49 của Tỉnh ủy. Trong đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 22- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương; Chương trình hành động 49 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 43 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chấp hành và chuyên đề từ Đảng ủy khối đến các cơ sở trực thuộc. Bên cạnh đó, chú trọng công tác nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, xây dựng tác phong lãnh đạo sâu sát, phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc, uốn nắn sai sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm minh đối với đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, sa sút về đạo đức, lối sống, vi phạm tư cách đảng viên…

Nguyễn Thảo
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN