Đánh giá hoạt động lao động sáng tạo trong CNVCLĐ tỉnh Bình Dương:Phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực

27/11/2014 - 03:31

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BD phối hợp với LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động lao động sáng tạo và triển khai các quy định về hoạt động sáng kiến trong CNVCLĐ. Hội nghị đã thu hút gần 100 cán bộ CĐCS tham gia.
Đánh giá phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong những năm qua cho thấy phong trào không ngừng được đẩy mạnh, phát triển, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ. Số lượng các đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh được áp dụng vào thực tiễn sản xuất ngày càng tăng, mang lại hiệu quả kinh tế cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả có 1.577 công trình sản phẩm; 5.582 sáng kiến cải tiến có giá trị làm lợi trên 132 tỷ đồng...Từ phong trào thi đua cũng xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến được vinh danh, qua đó góp phần khích lệ, động viên CNVCLĐ phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, học tập rèn luyện nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.
Để phong trào thi đua lao động sáng tạo trong những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Nguyễn Thiện Phước đưa ra 4 biện pháp chủ yếu đó là cần tiếp tục đẩy mạnh phát động và tuyên truyền sâu rộng đến CNVCLĐ; củng cố hoàn thiện bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng; động viên các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư, quản lý, khuyến khích cán bộ, CNVCLĐ tham gia vào hoạt động sáng kiến, sáng tạo và kịp thời sơ, tổng kết nhằm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Qua hội nghị cũng đã trang bị các kiến thức, quy định mới về hoạt động sáng kiến cho cán bộ CĐCS.

Hoàng Văn

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN