Đáp án đề tham khảo môn Toán thi THPT quốc gia năm 2020

04/04/2020 - 08:24

Ngày 3.4, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Báo Lao Động đăng tải đề thi và gợi ý đáp án môn Toán.

Đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

 

 

 

 

 

 

 Gợi ý đáp án môn Vật lí do giáo viên của Hệ thống Giáo dục HOCMAI thực hiện:

 

TUỆ NHI

https://laodong.vn/giao-duc/dap-an-de-tham-khao-mon-toan-thi-thpt-quoc-gia-nam-2020-795655.ldo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN