Dấu ấn 70 năm ngành Tuyên giáo Bình Dương

07/06/2019 - 09:59

(LĐBD) - Lịch sử ngành tuyên giáo tỉnh Bình Dương luôn gắn liền với lịch sử của Đảng bộ tỉnh nhà. Trải qua 70 năm chiến đấu và xây dựng, các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành tuyên giáo tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu và ngày càng trưởng thành. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, mỗi cán bộ, nhân viên ngành tuyên giáo là những chiến sĩ trên mặt trận công tác tư tưởng, kiên trì, cổ vũ, tuyên dương các phong trào cách mạng, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành tuyên giáo nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng

 

Viết nên những trang sử truyền thống

Trên địa bàn Thủ Dầu Một (Bình Dương ngày nay), kể từ khi thành lập Chi bộ Bình Nhâm - chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên trên vùng đất Thủ Dầu Một và nhất là từ mùa xuân năm 1936, khi Tỉnh ủy lâm thời Thủ Dầu Một được thành lập, công tác tuyên truyền huấn luyện cách mạng đã được các tổ chức Đảng tại địa phương đặc biệt chú trọng. Trong quá trình hoạt động, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng, thực hiện Chỉ thị của Xứ ủy Nam Bộ, ngày 10/5/1949, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Duy Hanh, Bí thư Tỉnh ủy ký quyết định thành lập ba ban chuyên môn trực thuộc cấp ủy, trong đó có Ban Tuyên huấn. Ban Tuyên huấn Thủ Dầu Một được thành lập, là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời quan trọng trong lĩnh vực công tác tư tưởng, tuyên giáo của Đảng bộ Thủ Dầu Một. Trải qua các giai đoạn lịch sử 1930 - 1945; 1945 - 1954; 1954 - 1975 và từ năm 1975 đến nay, công tác tuyên huấn - tuyên giáo luôn giữ vai trò chủ yếu trong việc tạo sự thống nhất trong tư tưởng, ý chí, hành động của Đảng bộ và nhân dân; là nhân tố tạo nên nguồn sức mạnh đặc biệt trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng Đảng. Qua những năm tháng ác liệt của hai cuộc kháng chiến, đã có không ít cán bộ, chiến sĩ của ngành tuyên giáo tỉnh nhà đã anh dũng hy sinh hoặc đã gửi một phần cơ thể mình vào lòng đất mẹ. Trải qua lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, song ở giai đoạn nào ngành tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Bình Dương cũng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thắng lợi chung của toàn tỉnh.

Kế thừa truyền thống

Đồng chí Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, trong quá trình hoạt động cách mạng, với tư cách là bộ máy tham mưu giúp Đảng bộ lãnh đạo và chỉ đạo công tác tuyên truyền, huấn luyện, công tác tư tưởng - văn hóa qua các thời kỳ, ngành Tuyên giáo tỉnh Thủ Dầu Một - Bình Dương đã viết nên những trang sử truyền thống của ngành trong sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngày nay, đất nước đang trong thời kỳ hòa bình, xây dựng với nhiều thời cơ và vận hội, nhưng đồng thời vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, công tác tuyên giáo phải tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tích cực đưa chủ trương, đường lối của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm lệch lạc, sai trái, tăng cường tính dự báo trong hoạt động tuyên giáo trước những biến động phức tạp của tình hình quốc tế. Đồng chí Lê Hữu Phước khẳng định: Để làm tốt hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng, người cán bộ ngành Tuyên giáo cần không ngừng tiếp tục nghiên cứu, học tập một cách thường xuyên, nghiêm túc để thấm sâu, nắm vững chắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Bằng mọi hình thức, phương pháp đúng đắn, phương tiện thích hợp để đưa đường lối, chủ trương của Đảng đi vào đời sống, trở thành hành động cách mạng góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Tỉnh đã đề ra.

 Ngành Tuyên giáo cũng cần tiếp tục đổi mới hơn nữa về phương thức hoạt động. Trước hết, cần quán triệt phương châm thực hiện thông tin hai chiều, đặc biệt coi trọng thông tin từ dưới lên. Phải có nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, từng hoàn cảnh cụ thể. Phải tập trung khai thác và phát huy hiệu quả vai trò, tác dụng của giáo dục truyền thống, các phương tiện thông tin đại chúng, văn hoá nghệ thuật… thông qua các kênh thông tin khác nhau để kịp thời đưa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với mọi người dân. 
Ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo Thủ Dầu Một - Bình Dương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 2001, Huân chương Độc lập Hạng Ba năm 2007; được Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh tặng cờ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác. Cán bộ, nhân viên trong ngành đã được Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương (nay là ban Tuyên giáo Trung ương) trao tặng trên 500 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư tưởng - Văn hoá”, “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”; Ban Khoa giáo Trung ương trao tặng 135 Huy chương “Vì sự nghiệp Khoa giáo”, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng trên 50 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng”.

HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN