Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”- “Bộ Chính trị sẽ nghe báo cáo trong tháng 8 này”

25/08/2020 - 08:48

(LĐBD) - Vào giữa tháng 7 vừa qua, tại Hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của năm 2020 và năm 2021, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam- ông Nguyễn Đình Khang đã có báo cáo về tiến độ dự án luật Công đoàn sửa đổi.

Công đoàn Việt Nam luôn chăm lo bảo vệ quyền lợi cho NLĐ. 

 

Theo ông Nguyễn Đình Khang, tới ngày 1/6/2020, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã gởi hồ sơ dự án Luật tới các bộ, ngành có liên quan và xin ý kiến của Chính phủ, và đã có đăng tải thông tin hồ sơ dự án Luật trên cổng thông tin điện tử của Tổng LĐLĐ Việt Nam từ ngày 3.6 - 1.8.2020. Ông Nguyễn Đình Khang cho biết, đến thời điểm này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nhận được đóng góp ý kiến của rất nhiều bộ, ngành. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chính thức trình Bộ Chính trị để xem xét và thông qua đề án đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, dự kiến Bộ Chính trị sẽ nghe báo cáo trong tháng 8 này, ông Nguyễn Đình Khang thông tin. Cũng tại hội nghị nêu trên,  Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội nghị cho biết, đề án trình Bộ Chính trị sẽ là cơ sở quan trọng xác định chính sách, phạm vi sửa đổi luật này. Trọng tâm của dự án luật này là khi Việt Nam ký các hiệp định thương mại tự do và tham gia các công ước quốc tế, thì có việc các doanh nghiệp được thành lập các tổ chức công đoàn độc lập bên cạnh tổ chức công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ông Uông Chu Lưu đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam phải khẩn trương và sửa đổi luật lần này phải bao quát tất cả để đảm bảo tổ chức Công đoàn Việt Nam hoạt động tốt hơn. “Cố gắng bảo đảm đúng tiến độ Quốc hội quyết định là tháng 10 cho ý kiến lần đầu và kỳ họp 11 là thông qua để đảm bảo cam kết của ta với quốc tế khi ký hiệp định thương mại tự do”, ông Uông Chu Lưu nói. Riêng nội dung về tổ chức công đoàn độc lập tại cơ sở sẽ được sửa đổi trong Luật Công đoàn.

Như nhiều người đã biết, tại kỳ họp 7 năm 2019, Quốc hội đã phê chuẩn việc tham gia Công ước 98 của Tổ chức Lao động quốc tế ILO. Một trong những nội dung của Công ước này là cho phép thành lập các tổ chức đại diện người lao động (công đoàn) tại cơ sở bên cạnh tổ chức Công đoàn Việt Nam. Số 8, Tạp chí Lao động Bình Dương đã có bài viết chi tiết, việc thành lập các tổ chức đại diện người lao động (công đoàn) tại cơ sở bên cạnh tổ chức Công đoàn Việt Nam đã được quy định rõ tại Bộ luật Lao động sửa đổi 2019. Tuy nhiên, để Luật Lao động 2019 đi vào thực hiện còn cần có các nghị định, thông tư cụ thể. 
Trước đó, vào ngày 20-12-2019, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào Dự thảo Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” xác định 6 vấn đề cốt lõi: Đổi mới đồng bộ, mạnh mẽ, hiệu quả là trách nhiệm, sứ mệnh của Công đoàn Việt Nam; chủ động phát triển quan hệ lao động theo quy định pháp luật; giữ vững sự thống nhất của người lao động thành một khối vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng để phát triển đất nước; khẩn trương xây dựng nguồn lực đủ mạnh để tạo ra những quyền lợi khác biệt và lớn hơn cho đoàn viên; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách đủ chuẩn, chất lượng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn. Phát biểu tại Hội nghị này ông Phạm Minh Chính lưu ý trong tình hình mới, tổ chức Công đoàn Việt Nam phải nghiên cứu kỹ để xác định được nhân tố mới xuất hiện trong hệ thống công đoàn sau hơn 30 năm đổi mới, để từ đó đề ra được những giải pháp hiệu quả. Sự biến động lớn nhất trong hoạt động của hệ thống công đoàn hiện nay là đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đang ngày càng nhiều tạo nên sự đa dạng trong việc tổ chức hoạt động. Việc xây dựng Đề án phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và bộ máy của tổ chức công đoàn tinh gọn và hiệu quả. 
Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, trong tương lai, số lượng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh sẽ tăng rất mạnh, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn. Vì vậy, Công đoàn Việt Nam buộc phải đổi mới phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới tổ chức, nội dung để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Tổng LĐLĐ Việt Nam cần nghiên cứu kỹ để hoàn thiện Đề án theo hướng tiếp tục duy trì vai trò quan trọng, nền tảng của công đoàn cơ sở. 

Khắc Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN