Đề án Thành phố Thông minh Bình Dương: UBND tỉnh Bình Dương ký kết thỏa thuận với VNPT

18/04/2017 - 01:46

 

UBND tỉnh BD và Tập đoàn VNPT ký thỏa thuận triển khai đề án Thành phố Thông minh

Theo đó, VNPT phối hợp Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng khung kiến trúc tổng thể đô thị thông minh bao gồm kiến trúc khung công nghệ về công nghệ thông tin và truyền thông cho tỉnh Bình Dương, bảo đảm nguyên tắc tất cả giải pháp về đô thị thông minh của các đơn vị công nghệ trong và ngoài nước đều có thể triển khai trên nền khung kiến trúc này. VNPT sẽ đề xuất các giải pháp, ý tưởng cụ thể tham gia vào Đề án theo thế mạnh của VNPT và các đối tác của VNPT; tổ chức triển khai quy hoạch hệ thống hạ tầng viễn thông- công nghệ thông tin trên địa bàn Bình Dương phục vụ đề án. VNPT sẽ bố trí và bảo đảm nguồn lực tham gia các bộ phận của Đề án, Hội đồng cố vấn Ba nhà theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành Đề án để triển khai các nội dung, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin chất lượng cao cho UBND tỉnh Bình Dương, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và người dân.

UBND tỉnh Bình Dương sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, và giao Ban Điều hành Đề án phối hợp triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để VNPT thực hiện tốt những nội dung đã ký, bảo đảm lộ trình triển khai của Đề án nhằm sớm đưa Bình Dương trở thành thành phố thông minh vào năm 2021.
Đề án Thành phố Thông minh Bình Dương 2021 tập trung vào hướng phát triển hệ thống giáo dục nghiên cứu khoa học, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp sản xuất kỹ thuật có vốn đầu tư nước ngoài, làm đòn bẩy cho các hạng mục đầu tư đã có trong vùng, tạo ra thêm nhiều địa bàn sinh sống và làm việc cho các doanh nghiệp mới cùng công dân và áp dụng những bài học kinh nghiệm tốt nhất từ các nước tiên tiến trên thế giới, bắt đầu từ cơ sở là thành phố Eindhoven- Hà Lan. Đề án đề xuất ra những mô hình chiến lược, kế hoạch hành động cụ thể dựa trên nền tảng mô hình Ba Nhà của khu vực Brainport Eindhoven- Hà Lan. Mô hình này là sự hợp tác mật thiết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học trong vùng và liên kết linh động với các vùng khác. Để hiện thực hóa mô hình ba nhà, Bình Dương đã liên kết với các doanh nghiệp hàng đầu đưa ra lộ trình xây dựng thành phố thông minh, trong đó có Tập đoàn VNPT. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm phát biểu: Đây là một văn kiện quan trọng, với nội dung phù hợp với quan điểm, mục tiêu, định hướng của “Đề án Thành phố thông minh– Bình Dương”; mang đến những thuận lợi cơ bản cho tỉnh trong việc triển khai Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 (về việc phê duyệt “Đề án Thành phố thông minh– Bình Dương”); đồng thời, xác lập nền tảng và cơ sở pháp lý để VNPT phối hợp với Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành Đề án Thành phố thông minh của tỉnh xây dựng khung kiến trúc nền tảng và hạ tầng công nghệ thông tin- truyền thông với dịch vụ, cơ sở hạ tầng mạng thông tin đồng bộ, kết nối liên thông, đa chiều; phục vụ cho quá trình định hình và xây dựng đô thị thông minh; đồng thời đảm bảo cho tất cả giải pháp về công nghệ thông tin phục vụ cho đô thị thông minh của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thể dễ dàng tham gia khai thác, vận hành trên nền hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Thủ Dầu Một và VNPT Bình Dương cũng đã ký kết thỏa thuận về đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực; nghiên cứu và ứng dụng về viễn thông công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà nói chung và trong xây dựng thành phố thông minh nói riêng; bước đầu cụ thể hóa mô hình hợp tác Ba nhà: Nhà nước - Nhà Doanh nghiệp - Nhà khoa học; từng bước đưa các nội dung của “Đề án Thành phố thông minh– Bình Dương” đi vào thực tiễn.

Thanh Thảo
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN