Để DN tổ chức hội nghị NLĐ: Các cấp chính quyền phải thể hiện trách nhiệm

05/09/2016 - 03:35

 

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa - Buổi tọa đàm giữa lãnh đạo Tỉnh với CNLĐ
 
Chính quyền cần hỗ trợ tốt nhất cho CĐ
 
Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn có vai trò quan trọng, có tác động tích cực để tiếp tục phát triển phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động CĐ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Những năm qua, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các đơn vị tuy đã có những chuyển biến rõ nét; CB, CCVC và NLĐ đã phát huy quyền và trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm ở mỗi cơ quan, đơn vị, DN. Thế nhưng vẫn còn không ít những đơn vị coi việc tổ chức hội nghị NLĐ là nhiệm vụ và trách nhiệm của riêng tổ chức CĐ.
 
Nhiều cán bộ CĐ tại cấp huyện thị (xin giấu tên) vẫn nói rằng UBND coi việc tổ chức hội nghị NLĐ là chuyện riêng của tổ chức CĐ. Trong khi đó, Liên Đoàn LĐ (LĐLĐ) làm công văn, hoặc xuống tận cơ sở vận động các DN đơn vị tổ chức hội nghị NLĐ, DN cũng hứa là sẽ thực hiện nhưng nếu họ không tổ chức thì CĐ cũng không thể xử phạt.
 
CĐCS rất muốn tổ chức Hội nghị NLĐ, nhưng …
 
 
CNLĐ sôi nổi phát biểu tại buổi tiếp xúc đối thoại với lãnh đạo Tỉnh (Hình mang tính chất minh họa cho bài viết)
 
PV đã trao đổi với rất nhiều chủ tịch CĐCS (xin giấu tên) thì đa số đều trả lời là CĐ  rất muốn tổ chức hội nghị NLĐ, nhưng vấn đề ở đây là cán bộ CĐ ăn lương của chủ sử dụng LĐ nên nếu chủ DN không muốn tổ chức hội nghị NLĐ thì CĐ cũng đành chịu (biết nói làm sao!?). Ông chủ nào cũng thừa biết là CĐ chỉ vận động thôi. Cái mà họ nể hơn và là cái công văn chỉ đạo của cấp có quyền lực hơn kia (nói chung là đơn vị có thể xử phạt) tức cấp chính quyền UBND các thị xã, các huyện. Vậy phải chăng cái công văn chỉ đạo đó quá khó? Hay cấp chính quyền đang coi đây là việc riêng của LĐLĐ ?. 
 
Đảng và Nhà nước rất quan tâm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 
 
Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc; Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/1/2/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Luật LĐ đã quy định DN phải tổ chức hội nghị NLĐ.
 
Thiết nghĩ các cấp chính quyền cần phối hợp tốt với LĐLĐ các huyện thị để ban hành công văn buộc chủ sử dụng LĐ phải tạo điều kiện tốt nhất cho CĐ cùng phối hợp tổ chức hội nghị NLĐ. Lãnh đạo chính quyền rất nên tham gia hoặc cử cấp dưới tham gia các hội nghị này để nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của NLĐ, biết về hoạt động của DN, việc thực hiện luật pháp của DN, những kiến nghị của DN... để giảm đình công, gỡ khó kịp thời các vấn đề trên địa bàn…
 
THÁI BÌNH
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN