Đến năm 2020, Bình Dương sẽ có 39 KCN

31/10/2014 - 02:28

Những mục tiêu lớn
Theo đó, Bình Dương quyết tâm giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bình Dương sẽ tập trung khai thác lợi thế về vị trí địa lý, sự hợp tác của các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó TP.HCM là hạt nhân để phát triển. Bình Dương sẽ chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả kinh tế gắn với phát triển xã hội trên cơ sở đầu tư có trọng điểm, xây dựng mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị và dịch vụ, phát triển kinh tế- xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh vững mạnh. Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ.


Năm 2020, BD sẽ có 39 KCN

Về đô thị hóa, tỉnh sẽ đạt tỷ lệ 50% vào năm 2015 và 75% vào năm 2020. Năm 2020 Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Về công nghiệp hóa, theo quy hoạch tổng thể phát triển thì Bình Dương định hướng, phân bố công nghiệp, chú trọng phát triển công nghiệp về phía Bắc của tỉnh, hạn chế phát triển công nghiệp ở phía Nam của tỉnh và bên ngoài các KCN. Tỉnh phấn đấu hoàn thành công nghiệp hóa sau năm 2015, đến năm 2020 sẽ có 39 KCN với tổng diện tích trên 19 ngàn ha, và 13 cụm CN với tổng diện tích trên 1 ngàn ha.
Năm 2020, Bình Dương sẽ là trung tâm công nghiệp lớn tầm quốc gia và khu vực. Tỉnh chú trọng phát triển những ngành công nghiệp trọng điểm như: Chế biến nông sản, thực phẩm, công nghiệp chế biến gỗ, công nghiệp hóa chất, cơ khí, điện tử- công nghệ thông tin…Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,1%/năm thời kỳ 2016-2020, tốc độ tăng bình quân là 20%/năm.
Phát triển hạ tầng hiện đại
Quy hoạch tổng thể xác định, về giao thông, Bình Dương sẽ phát triển hệ thống đường bộ hiện đại kết nối với các sân bay quốc tế và cụm cảng biển Thị Vải- Vũng Tàu. Giao thông giữa trung tâm Bình Dương đi các nơi như đi cửa khẩu Hoa Lư, Đồng Xoài Bình Phước, Dầu Tiếng, Đồng Nai…sẽ hoàn chỉnh và tiện lợi. Hoàn thành những dự án do Bộ GTVT xây dựng ngang địa bàn Bình Dương như đường Vành đai 3, Vành đai 4, đường Thường Tân- Tân Hưng- Hưng Hòa... Bình Dương cũng chú trọng hoàn chỉnh giao thông đường thủy như sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Thị Tính, các cảng.
Bình Dương đã bảo đảm 95- 97% hộ nông thôn được dùng điện và nước sạch vào năm 2010 và đạt 100% vào năm 2020. Về điện, Bình Dương quyết tâm bảo đảm đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Theo tính toán, năm 2015, tổng nhu cầu điện năng tiêu thụ của tỉnh khoảng 12.400 GWh. Đến năm 2020 ngành nước phải cung cấp khoảng 462.000 m3/ngày đêm. Bình Dương cũng quyết tâm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, hiện đại theo tiêu chuẩn kỹ thuật số hóa và tự động hóa.
Giai đoạn 2016-2020, Bình Dương phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13%/năm. Tổng thu nhập đầu người (GDP đầu người) tăng từ 89,6- lên 135,8 triệu đồng, tương đương 6.170 USD/người. Tỉnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững song song với bảo đảm an sinh xã hội, chú trọng phát triển nhà ở, nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tấn Mân
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN