Dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, thu ngân sách khởi sắc

05/11/2020 - 08:03

Ngày 4.11, Tổng cục Thuế cho biết, thu ngân sách trong những tháng gần đây đang có những chuyển biến tích cực do Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19.

Thu ngân sách trong những tháng gần đây đang có những chuyển biến tích cực. Ảnh Hải Nguyễn.
 

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách tháng 10 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 135.511 tỉ đồng, bằng 10,8% dự toán. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 1.834 tỉ đồng, bằng 5,2% dự toán; thu nội địa ước đạt 133.677 tỉ đồng, bằng 11% dự toán.

Ước đến hết 10 tháng, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 979.724 tỉ đồng, bằng 78,1% dự toán, bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 29.484 tỉ đồng, bằng 83,8% dự toán; thu nội địa ước đạt 950.240 tỉ đồng, bằng 77,9% so với dự toán, bằng 95,4% so với cùng kỳ năm 2019.

“Thu ngân sách trong những tháng gần đây đang có những chuyển biến tích cực do Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19, các lĩnh vực của nền kinh tế đang bước vào trạng thái hoạt động trong điều kiện bình thường mới”, Tổng cục Thuế thông tin.

Theo Tổng cục Thuế, sản xuất công nghiệp tháng 10.2020 tiếp tục khởi sắc, đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo với mức tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng dương. Cũng trong tháng 10.2020, thương mại trong nước tiếp tục xu hướng tăng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về công tác thanh, kiểm tra thuế, tính đến ngày 15.10, toàn ngành thuế đã thực hiện được 56.880 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp và kiểm tra 494.485 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 49.473,48 tỉ đồng, bằng 118,97% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 14.590,72 tỉ đồng bằng 129,48% so với cùng kỳ năm 2019; giảm lỗ là 33.466,78 tỉ đồng bằng 117,52% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 7.636,86 tỉ đồng bằng 101,89% so với cùng kỳ năm 2019.

CAO NGUYÊN

https://laodong.vn/kinh-te/dich-covid-19-duoc-kiem-soat-tot-thu-ngan-sach-khoi-sac-851666.ldo

 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN