Diễn đàn hệ thống đổi mới sáng tạo vùng và đô thị khoa học

12/10/2018 - 16:10

(LĐBD) - Trong ngày 12-10, Sở khoa học và công nghệ tỉnh BD đã phối hợp với Bộ khoa học và công nghệ tổ chức diễn đàn “ Hệ thống đổi mới sáng tạo vùng và đô thị khoa học”.

 

Tham dự diễn đàn có ông Mai Hùng Dũng – Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh BD, gần 100 đại biểu là nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Toàn cảnh diễn đàn

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Song, Phó GĐ Học viện khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhấn mạnh, Diễn đàn nhằm thúc đẩy sự đổi mới về văn hóa dựa trên nền tảng kỹ thuật, nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. Với sự tham gia của các diễn giả có uy tín, Diễn đàn sẽ có những đóng góp  về học thuật,  về kinh nghiệm thực tiễn xây dựng một hệ thống đổi mới, hệ sinh thái sáng tạo, thành phố thông minh và đô thị khoa học.

Các diễn giả đã trao đổi những vấn đề xoay quanh 5 nội dung gồm hệ thống đổi mới sinh thái vùng và các đô thị khoa học, vai trò của các đại học và Maker Space trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở Việt Nam; Tiềm năng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia xây dựng đô thị thông minh; Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo vùng và đổi mới sáng tạo tại các tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong kỷ nguyên thông minh hóa…

 Đây là những nội dung có tính nền tảng và thực tiễn, giúp chúng ta xem xét vấn đề thành phố thông minh một cách căn cơ hơn từ góc nhìn của việc xây dựng và nâng cấp hệ thống đổi mới, mặt khác cũng nhìn lại những thực thể, thể chế cơ bản của hệ thống đổi mới như các không gian thực làm, hệ sinh thái khởi nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

                                      Thanh Thảo

 

 

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa diễn đàn

BÌNH LUẬN