Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN: Làm việc với lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương

02/03/2016 - 07:02

Báo cáo với Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Trương Thị Bích Hạnh đã khái quát những kết quả hoạt động công đoàn nổi bật mà LĐLĐ tỉnh đã đạt được thời gian qua trên các lĩnh vực hoạt động.

Theo đó, trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương luôn bám sát các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ, nghị quyết Đại hội IX công đoàn tỉnh Bình Dương, với phương châm hướng mạnh về cơ sở, công đoàn tỉnh Bình Dương đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và đạt được nhiều kết quả.

Cụ thể, các cấp công đoàn đã tổ chức được nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực từ các cấp như tổ chức cửa hàng công đoàn phục vụ các mặt hàng thiết yếu cho CNLĐ, giám sát chất lượng bữa ăn giữa ca…

Các cấp công đoàn tỉnh đã tuyên truyền vận động thành lập mới 607 CĐCS, kết nạp mới 181.400 ĐVCĐ. Toàn tỉnh hiện có 2896 CĐCS với trên 612.000 ĐVCĐ. Cùng với việc nâng cao số lượng CĐCS và ĐVCĐ thì các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, CNLĐ. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của tổ chức công đoàn đến CNVCLĐ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền, NSDLĐ tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Qua các phong trào này đã có hàng ngàn CNVCLĐ đạt các danh hiệu lao động tiên tiến, lao động xuất sắc với hàng ngàn công trình sản phẩm, sáng kiến có giá trị…

Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh cũng đã tập trung triển khai 4 kế hoạch của LĐLĐ tỉnh nhằm thực hiện 4 chương trình hành động của TLĐLĐVN về phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS; Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn và chương trình nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và NLĐ cũng đạt nhiều kết quả rõ rệt.

Tại buổi làm việc, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng đã đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện 4 chương trình hành động cuả TLĐLĐVN, đồng thời nêu lên và những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, ĐVCĐ và NLĐ đến TLĐ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch TLĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng lưu ý, cùng với việc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được thì trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh cần đánh giá đúng những mặt tồn tại để hoạt động tốt hơn. Tập trung thực hiện hiệu quả 4 chương trình hành động của TLĐLĐVN trong đó năm 2016 được TLĐ chọn là năm phát triển đoàn viên. LĐLĐ tỉnh cần tập trung thành lập CĐCS ở những doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng chưa thành lập công đoàn. Bên cạnh đó cần phát huy vai trò trong việc thương lượng với NSDLĐ để đi đến ký kết TƯLĐTT với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ như cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca… Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng cũng nhấn mạnh, tổ chức công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm chăm lo bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Nhân dịp này, TLĐLĐVN đã tặng Bằng khen cho LĐLĐ tỉnh Bình Dương trong công tác chăm lo tết cho ĐVCĐ, CNVCLĐ trong tỉnh.

Hoàng Trung

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN