Đoàn công tác Bộ Khoa học Công Nghệ thăm Công ty Nghệ Năng.

19/12/2017 - 16:33

Đoàn công tác của Bộ khoa học công nghệ do ông Lê Minh Khánh–Phó cục trưởng Cục công tác phía Nam vừa đến thăm Công TNHH Công nghiệp Nghệ Năng, tìm hiểu quy trình sản xuất, hoạt động thị trường, đời sống của NLĐ của công ty. 

Đoàn công tác làm việc với công ty Nghệ Năng

Tại buổi làm việc  Đoàn công tác bộ Khoa học Công nghệ đánh giá cao trình độ tổ chức, điều hành sản xuất của doanh nghiệp. Đoàn cũng yêu cầu Công ty có sáng kiến sản xuất nào thì nên xin phép cục Sở hữu trí tuệ để tránh tình trạng bị lấy cắp.

Đoàn công tác thăm xưởng sản xuất của Nghệ Năng

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất quạt công nghiệp, năm 2014  Công ty Nghệ Năng đã mạnh dạn vay vốn ưu đãi của Nhà nước để đầu tư đổi mới công nghệ. Đến nay công ty đã hoàn vốn và có dây chuyền sản xuất hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho NLĐ.

ĐỨC THỌ- ĐINH VĂN.

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN