Đoàn đại biểu CĐ Bình Dương tiếp tục tham luận tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

26/09/2018 - 15:16

(LĐBD) - Sáng 26/9, Đại hội XII Công đoàn (CĐ) Việt Nam thảo luận về những chủ đề trọng tâm trong hoạt động CĐ.

 ĐB Lưu Thế Thuận– Đoàn đại biểu CĐ tỉnh Bình Dương trình bày tham luận

Có 12 nội dung được tập trung thảo luận ở 12 trung tâm thảo luận gồm:

-Xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

-Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm.

-Đổi mới phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động theo hướng thiết thực hiệu quả.

-Phát triển đa dạng, hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho ĐVCĐ.

-CĐ tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện và phản biện chính sách, pháp luật.

-Nâng cao hiệu quả thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể. -Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Giải pháp cải cách hành chính trong tổ chức CĐ Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công và phong trào nữ công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới.

Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức CĐ trong tình hình mới.

Giải pháp xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức CĐ trong tình hình mới.

CĐ Việt Nam và việc làm của người lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

ĐB Mai Thanh Thảo- Đoàn đại biểu CĐ tỉnh Bình Dương trình bày tham luận

Tham gia thảo luận, đoàn Đại biểu CĐ tỉnh Bình Dương đã nêu lên một số kết quả, nguyên nhân, những tồn tại hạn chế, phương hướng và giải pháp... góp phần nâng cao chất lượng hoạt động CĐ.

Trong đó tập trung vào một số nội dung như những khó khăn và giải pháp thực hiện công tác xây dựng CĐCS vững mạnh, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế.

CĐ làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ, góp phần tạo động lực làm việc cho ĐV, NLĐ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ĐV, CN, VC, NLĐ qua mạng xã hội.

Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát CĐ cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức và cán bộ, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của CĐ.

Như Lao động Bình Dương đã thông tin, chiều ngày 25/9, Đại biểu Trương Thị Bích Hạnh– Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã trình bày tham luận tại Đại hội với chủ đề “Công đoàn tham gia xây dng quan h lao đng hài hòa, n đnh và tiến b trong các doanh nghip”.

Chiều 26/9, Đại hội báo cáo tiếp thu, giải trình Dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2018– 2023; Đại hội thảo luận.

Phiên bế mạc gồm các nội dung chính như báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII; Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII ra mắt Đại hội; Thông qua Nghị quyết Đại hội...

Hoàng Trung

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN