Đoàn kết, năng động, sáng tạo

01/06/2015 - 08:46

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng BCH LĐLĐ Thị xã Dĩ An đã chủ động áp dụng nhiều giải pháp để làm tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Có được kết quả đó là nhờ việc triển khai Nghị quyết số 20 khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” gắn với chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết nên LĐLĐ Dĩ An đã đạt và vượt một số chỉ tiêu đề ra, trong đó công tác chăm lo đời sống CNVCLĐ được quan tâm, LĐLĐ thị xã đã tổ chức 5 cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh, thị xã với hơn 800 lượt CNLĐ tham dự, giải quyết kịp thời những bức xúc của CNLĐ. Tặng 3894 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn tết với số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra các CĐCS duy trì và phát triển các tổ tương trợ xoay vòng vốn với trên 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó các hoạt động như đền ơn đáp nghĩa được quan tâm như thăm tặng quà cho 3 mẹ Việt Nam với số tiền 15 triệu đồng, ủng hộ quỹ vì người nghèo, Trường Sa, Hoàng Sa, đồng bào bị thiên tai lũ lụt với số tiền trên 3,7 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền giáo dục được thực hiện tốt đã nâng cao ý thức cho CNVCLĐ. Đã tổ chức tập huấn cho hơn 10.000 lượt cán bộ công đoàn, cấp phát hơn 77.000 tài liệu về Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, giúp CNLĐ nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật. Công tác vận động thành lập mới CĐCS được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 118 CĐCS, kết nạp 14.229 đoàn viên, đạt 136,9%.
Các phong trào thi đua luôn được phát động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” từ đó các sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được phát huy đã làm lợi cho doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm được nâng cao, đời sống NLĐ ổn định. Công tác nữ công luôn được quan tâm, hàng năm LĐLĐ thị xã đều tổ chức các buổi hội thảo về chuyên đề chính sách lao động nữ. Đặc biệt là phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
Tại đại hội đã có nhiều bài tham luận với mong muốn đóng góp   xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh để làm tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ. Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc Đại hội đã bầu ra BCH công đoàn Thị xã Dĩ An lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 25 thành viên. Ông Ninh Xuân Hiên được bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ thị xã Dĩ An nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ mới cũng đã đề ra các chỉ tiêu hoạt động như: 70% CĐCS ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ký kết TƯLĐTT, trên 90% CNLĐ được ký kết hợp đồng lao động, 95% trở lên CNLĐ được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Bùi Thanh Nhân đã biểu dương những kết mà LĐLĐ Dĩ An đã làm được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời lưu ý thời gian tới các CĐCS cần đổi mới và đa dạng hóa các hình thức cũng như phương pháp tuyên truyền. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa trong CNLĐ. Tạo điều kiện để các CĐCS có những hoạt động thiết thực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Câu lạc bộ liên kết CĐCS hoạt động hiệu quả hơn.”

TẤN MÂN-ANH NHƯ
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN