Đoàn kết tập hợp TNCN Còn đó những khó khăn

03/06/2014 - 03:26

Đoàn kết tập hợp TNCN được thực hiện qua 2 kênh chính gồm: Thông qua các doanh nghiệp để tổ chức các chi hội TNCN và thông qua các chi hội nhà trọ. Hiện nay số chi hội trong các khu nhà trọ tính đến tháng 12/2013 là hơn một ngàn chi hội với trên 45 ngàn hội viên. Thông qua việc thực hiện đề án, tổ chức Đoàn thanh niên, Hội LHPN đã xây dựng đội ngũ nòng cốt với 2 ngàn thành viên là chi hội trưởng, chi hội phó trong TNCN. Lực lượng nòng cốt là cầu nối quan trọng giúp cho việc triển khai các chương trình của Đoàn, Hội đến công nhân, thông tin tuyên truyền về các cơ chế chính sách và nắm bắt tình hình trong công nhân. Bước đầu, các chi hội công nhân là mô hình hiệu quả để đoàn kết, tập hợp công nhân, triển khai các chương trình hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân, xây dựng mối quan hệ hài hòa, gắn bó giữa chính quyền và người dân địa phương với công nhân trong khu nhà trọ, giữa doanh nghiệp, chủ nhà trọ với công nhân. Những chi hội công nhân là điểm tiếp nhận hiệu quả các chương trình hỗ trợ, đề án, dự án chăm lo cho công nhân của các cấp, ngành, các tổ chức kinh tế- xã hội, đồng thời góp phần bảo vệ những quyền và lợi ích hợp pháp, là nơi tuyên truyền giáo dục để nâng cao ý thức, hiểu biết của công nhân. Đây thực sự là những mái ấm để công nhân có thể gắn bó, chia sẻ khó khăn, là điểm tựa để vươn lên trong cuộc sống. Từ đó nổi lên một số mô hình tiêu biểu trong việc tập hợp chăm lo cho TNCN như: Tổ chức các lớp học tình thương cho con em CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn không được đến trường, mô hình phổ cập văn hóa cho công nhân, tổ chức gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân để chia sẻ, giải đáp và tạo niềm tin với công nhân…

Tuy nhiên, Đề án tập hợp TNCN bên cạnh những mặt đạt được còn gặp phải những khó khăn như thời gian làm việc của công nhân khá nhiều, làm theo ca nên việc bố trí thời gian sinh hoạt còn khó khăn. Nội dung sinh hoạt trong các chi hội công nhân chưa phong phú, còn thiếu những nguồn lực hỗ trợ mang lại lợi ích thiết thực cho công nhân. Trong các doanh nghiệp FDI hiệu quả hoạt động của chi hội lệ thuộc nhiều vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị nên còn không ít hạn chế. Ngoài ra nhận thức của một số chủ doanh nghiệp về vai trò của công nhân và tầm quan trọng của việc chăm lo, tập hợp công nhân còn chưa được nâng cao. Từ thực tế đó cho thấy, công tác đoàn kết tập hợp công nhân là những vấn đề mới của xã hội mà Bình Dương là một trong số địa phương đầu tiên triển khai thực hiện, dẫn đến việc còn thiếu sự đúc kết thực tế, chưa có những mô hình chuẩn từ Trung ương hay địa phương khác, do đó những người làm công tác này tại Bình Dương phải luôn vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, tự đúc kết thực tiễn để xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Và còn nhiều ý kiến cho rằng, vai trò của cán bộ nòng cốt trong việc tập hợp TNCN còn mờ nhạt, một phần là do cán bộ thường xuyên luân chuyển công tác, cán bộ trẻ mới chuyển về còn thiếu kinh nghiệm trong việc tuyên truyền vận động TNCN, bên cạnh đó, nhiều TNCN còn thiếu thông tin, từ khó khăn này, Thị đoàn Thuận An cho rằng, cần trang bị cho TNCN nhiều đầu sách, báo, tạp chí, tờ bướm…ở các khu nhà trọ hoặc trong công ty để TNCN kịp thời nắm bắt.

Làm thế nào để các mô hình, giải pháp chăm lo cho công nhân phải thiết thực, đi từ lợi ích thiết thân của công nhân như: Khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tư vấn pháp luật, tổ chức hoạt động văn nghệ, TDTT, chăm lo cho con em CNLĐ…là điều mà các tổ chức xã hội nên quan tâm, để Đề án tập hợp TNCN tỉnh Bình Dương mang lại kết quả cao nhất.

T. Nguyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN