Đối thoại tại nơi làm việc:Kinh nghiệm từ cơ sở

26/09/2014 - 03:04

Kinh nghiệm từ cơ sở…

Đối với một số doanh nghiệp, công tác đối thoại đã được thực hiện thường xuyên và đạt kết quả cao. NLĐ và NSDLĐ đã tìm được tiếng nói chung bởi việc đối thoại đã được chú trọng.

Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Shyang Hung Cheng Nguyễn Minh Hoàng cho biết: “Tại doanh nghiệp, việc đối thoại được tổ chức theo từng quý. Theo cách làm của CĐCS thì ý kiến của NLĐ sẽ được CĐCS tập hợp thông qua nhiều kênh. Từ những ý kiến đó, chúng tôi sẽ phân loại thành những nhóm ý kiến chính và sau đó sẽ mời đại diện NSDLĐ cùng tham gia”.

Cũng theo anh Hoàng, những lần đối thoại tại doanh nghiệp, các ý kiến của NLĐ tập trung chủ yếu vào vấn đề như cải thiện môi trường làm việc, chế độ phúc lợi…với những ý kiến của NLĐ đưa ra tại cuộc đối thoại sẽ được chuyển đến người phụ trách có quyền quyết định cao nhất. Nếu ý kiến nào của NLĐ có thể trả lời được thì sẽ trả lời ngay hoặc cần thời gian bao nhiêu để giải quyết vấn đề. CĐCS sẽ giám sát việc thực hiện tại doanh nghiệp.

Cũng theo kinh nghiệm của CĐCS Công ty TNHH Shyang Hung Cheng thì việc đối thoại quan trọng nhất là phải đạt chất lượng. Khi đối thoại phải chuẩn bị nội dung để đối thoại và phải chú trọng đến kết quả ra sao…chứ không phải tổ chức ra để rồi báo cáo. Nếu làm được điều này thì sẽ góp phần hạn chế được những tranh chấp dẫn đến đình công.

Cũng giống như CĐCS Công ty TNHH Shyang Hung Cheng, CĐCS Công ty Hài Mỹ cũng là doanh nghiệp có đông CNLĐ. Tuy nhiên, việc tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp được CĐCS tổ chức định kỳ 1tháng/lần vào ngày cuối tháng. Đại diện cho NSDLĐ phải là người có quyền quyết định cao nhất ở công ty. “Mỗi khi tổ chức đối thoại, CĐCS sẽ thông báo trước khoảng 10 ngày đến các tổ sản xuất. Mỗi bộ phận cử ít nhất 1 người và tối đa 3 người đối với bộ phận có đông lao động. Mỗi lần tổ chức đối thoại sẽ có khoảng 40 người tham gia. Tại cuộc đối thoại này ý kiến của NLĐ cũng được truyền tải trực tiếp đến NSDLĐ và CĐCS sẽ giám sát việc giải quyết những ý kiến này”, Chủ tịch CĐCS Công ty Hài Mỹ Trịnh Anh Tuấn cho biết.

Cần linh hoạt trong đối thoại

Đây chỉ 2 trong số rất nhiều doanh nghiệp đã tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại. Tuy nhiên thời gian qua, nhiều CĐCS vẫn chưa thể tổ chức được đối thoại định kỳ mặc dù các văn bản, nghị định được đưa ra trong đó có điều khoản về việc xử phạt doanh nghiệp không tổ chức đối thoại. Nguyên nhân được nhiều cán bộ công đoàn chia sẻ đó là do doanh nghiệp không hợp tác, do tập trung sản xuất kinh doanh, nhiều ý kiến dù được đưa ra nhưng không được NSDLĐ giải quyết…Mặc dù theo nghị định đã quy định trách nhiệm của NSDLĐ cũng như những hành vi cấm khi thực hiện dân chủ tại nơi làm việc. Tuy nhiên đến nay tỷ lệ các doanh nghiệp tổ chức được đối thoại còn thấp. Do vậy nhiều ý kiến khi được hỏi đều cho rằng cần linh hoạt trong việc đối thoại.

Theo kinh nghiệm của Chủ tịch CĐCS Công ty Chí Hùng Nguyễn Thị Ngọc Hà thì CĐCS cần phải uyển chuyển khi tổ chức đối thoại, đó là việc chọn lựa thời gian, chuẩn bị nội dung đối thoại để mang lại kết quả cao. Trong khi đối thoại cũng cần đặt quyền lợi và trách nhiệm của NLĐ và NSDLĐ song song với nhau, có vậy những ý kiến đưa ra mới được NSDLĐ chấp nhận.

Nhiều CĐCS thời gian qua đã tổ chức khá linh hoạt việc đối thoại này thông qua nhiều kênh khác nhau. Tại cuộc họp giao ban công đoàn mới đây, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Lê Thành Nhơn đã chỉ đạo các cấp công đoàn tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, bên cạnh đó cần chú trọng phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc. Khi thực hiện được những buổi đối thoại có chất lượng thì không chỉ góp phần nâng cao đời sống và cải thiện điều kiện làm việc cũng như các chế độ chính sách cho NLĐ mà qua đó NLĐ cũng nhận thức được trách nhiệm của mình đối với doanh nghiệp để cùng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN