Đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, có phải trả trợ cấp mất việc?

18/02/2020 - 09:04

Bạn đọc có email trinhgiangx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi đang muốn chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn với một số NLĐ vì lý do kinh tế. Trường hợp NLĐ đã làm cho công ty từ năm 2015 và đã được đóng bảo hiểm thất nghiệp cùng năm 2015 thì doanh nghiệp có phải trả trợ cấp thôi việc không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 49 Bộ luật Lao động 2012 quy định về trợ cấp mất việc làm như sau: 1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 1 tháng tiền lương, nhưng ít nhất phải bằng 2 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

Do đó, nếu công ty của bạn đã đóng đầy đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thì sẽ không phải trả trợ cấp mất việc làm, trừ trường hợp công ty có quy định khác.

Theo báo laodong.vn NAM DƯƠNG

https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/dong-bao-hiem-that-nghiep-day-du-co-phai-tra-tro-cap-mat-viec-784488.ldo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN