Dự kiến, sản lượng điện thương phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương là 12.132 triệu kWh

14/03/2018 - 13:40

(LĐBD) - Ngày 13/3/2018, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã tiếp và làm việc với ông Nguyễn Văn Hợp- Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

Theo Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, dự kiến sản lượng điện thương phẩm năm 2018 trên bàn tỉnh Bình Dương sẽ hơn 12.132 triệu kWh. Riêng 2 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện trên địa bàn tỉnh đã đạt 1.738 triệu kWh, tương đương 15,66% kế hoạch năm.

Đưa điện về vùng quê

Tổng Công ty đang tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành 15 công trình lưới điện 110kV và 16 công trình lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh BD. Giai đoạn 2016-2020, Tổng Công ty sẽ đầu tư trên 4.300 tỷ đồng để thực hiện các công trình lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế-xã hội khu vực.

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp tích cực của tỉnh Bình Dương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình lưới điện, bố trí quỹ đất các công trình điện, huy động các nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

 Điện thắp sáng đường quê

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm cho biết, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành triển khai các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ông tin tưởng, trong năm 2018, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam sẽ tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển cho khu vực nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. UBND tỉnh Bình Dương luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để ngành điện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phạm Nguyễn (TH)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN