Được thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

09/11/2020 - 08:32

Lê Trường Thuận (quận Gò Vấp, TP HCM) hỏi: "Hơn 3 tháng qua, do công ty nợ BHXH, BHYT nên khi đi khám chữa bệnh, thẻ BHYT của chúng tôi không được chấp nhận. Do vậy, chúng tôi phải tự thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Mới đây, công ty đã khắc phục các khoản nợ BHXH, BHYT, vậy chúng tôi có được cơ quan thanh toán lại chi phí khám chữa bệnh BHYT phát sinh trong thời gian công ty nợ không?".

BHXH TP HCM trả lời: Khoản 2 điều 47 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định thẻ BHYT có giá trị sử dụng tương ứng số tiền đóng BHYT. Trường hợp doanh nghiệp chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, thẻ BHYT hết giá trị sử dụng. Khi người lao động phát sinh chi phí khám chữa bệnh trong thời hạn thẻ BHYT hết giá trị sử dụng, cơ quan BHXH thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh theo quy định sau khi đơn vị đã đóng đủ số tiền chậm đóng BHYT. 

Được thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT - Ảnh 1.
Như vậy, ở trường hợp nêu trên, do công ty nợ tiền BHYT 3 tháng nên thẻ BHYT đã hết giá trị sử dụng. Trong khoảng thời gian này, nếu có phát sinh trường hợp đi khám chữa bệnh thì sau khi đơn vị đóng đủ số tiền BHYT chậm đóng, người lao động sẽ được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh.
 
https://nld.com.vn/cong-doan/duoc-thanh-toan-chi-phi-kham-chua-benh-bhyt-20201107212713584.htm
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN