Gần 150 học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng

28/09/2015 - 10:39

Trong thời gian ba ngày học tập, các học viên đã được học tập, trang bị các kiến thức trong chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 4 như: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc VNXHCN trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân bảo vệ tổ quốc VNXHCN trong tình hình mới. Xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở thôn bản, tổ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  trong tình hình mới. Nhiệm vụ của cán bộ thôn, bản trong công tác xây dựng LLDQTV, DBĐV. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Một số nội dung cơ bản của Luật quốc phòng; Luật an ninh quốc gia; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật dân quân tự vệ, dự bị động viên. Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới…
Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, Đại biểu HĐND cấp xã về các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước trong công tác quốc phòng – an ninh trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng, nhà nước về vấn đề an ninh quốc gia, dân tộc, tôn giáo, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự. góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng chống với những âm mưu gây mất ổn định an ninh trật tự ngay từ trong thôn, bản, khu - ấp, xã – thị trấn.

HOÀI PHƯƠNG


 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN