Ghi nhận của HĐND tỉnh về hoạt động của các cơ sở Bảo trợ xã hội

15/06/2015 - 04:03

Thực trạng
Hiện nay, các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn cơ bản đã xây dựng được cơ cấu tổ chức, từng bước đi vào nề nếp, đội ngũ nhân viên tận tụy, yêu nghề. Việc tiếp nhận các đối tượng tại những cơ sở bảo trợ xã hội đảm bảo đúng chức năng, hoạt động của các cơ sở. Nhiều đối tượng đã trưởng thành, hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân tốt. Tại các cơ sở bảo trợ, môi trường sống bảo đảm, cơ sở vật chất khang trang. Nhiều cơ sở được các Mạnh Thường Quân đầu tư cơ sở vật chất khang trang như công trình nhà ở, nhà sinh hoạt chung, nhà tang lễ, phòng y tế và các trang thiết bị như máy vi tính, phòng đọc sách... giúp các đối tượng có cuộc sống thoải mái hơn, có điều kiện tiếp cận thông tin, học tập thuận lợi...
Đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, điều đáng quan tâm nhất là kinh phí nuôi dưỡng các đối tượng, thế nhưng đa số các cơ sở bảo trợ xã hội ở Bình Dương thời gian qua đã đảm bảo được vấn đề này. Hầu hết các cơ sở bảo trợ có nguồn kinh phí của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ. Khảo sát của HĐND tỉnh thời gian qua cho thấy nguồn kinh phí nuôi dưỡng các đối tượng khá ổn định và cao hơn mức trợ cấp của nhà nước.Chăm sóc y tế và dinh dưỡng của các đối tượng được đảm bảo. Các đối tượng trong độ tuổi đi học đều được đến trường.
Theo đánh giá của Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh, việc thành lập và đi vào hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thời gian qua đã góp phần đáng kể trong việc giảm gánh nặng cho ngân sách  nhà nước về đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo chính sách an sinh xã hội của tỉnh tiếp tục được thực hiện đầy đủ và hiệu quả.
Những hạn chế cần khắc phục
Mặc dù công tác tiếp nhận đối tượng tại các cơ sở bảo trợ đã làm đúng theo quyết định thành lập song vẫn còn một số cơ sở thiếu quan tâm trong việc lập hồ sơ tiếp nhận đối tượng như chưa có hợp đồng với đối tượng tự nguyện, khi trả đối tượng về gia đình chưa lập biên bản bàn giao. Việc triển khai thực hiện phần mềm ứng dụng quản lý đối tượng bảo trợ xã hội theo văn bản của Cục bảo trợ xã hội còn chậm. Đa số hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập còn mang tính gia đình, chỉ nuôi dưỡng là chính, chưa quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động xã hội nhằm nâng cao thể chất, kỹ năng sống cho các đối tượng. Trình độ chuyên môn của nhân viên tại các cơ sở xã hội ngoài công lập cũng chưa đảm bảo theo quy định, đa số nhân viên chưa được đào tạo kỹ năng tư vấn tâm lý, tham vấn trẻ em. Điều kiện về cơ sở vật chất của các cơ sở dù khang trang nhưng vẫn chưa đảm bảo nên vẫn còn ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc và nuôi dưỡng các đối tượng. Điều 11, Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội, diện tích đất bình quân là 30m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 10m2/đối tượng ở khu vực thành thị, diện tích phòng ở của đối tượng bình quân là 6m2/đối tượng. Chiếu theo quy định này thì hiện tại chưa có cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập nào đạt tiêu chuẩn. Công tác giới thiệu việc làm cho người khuyết tật sau đào tạo để có nghề nghiệp ổn định, tái hòa nhập cộng đồng còn nhiều hạn chế...
Trước thực trạng này, Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh đã kiến nghị  UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan  cần tạo điều kiện và có giải pháp giúp đỡ các cơ sở bảo trợ xã hội chưa đủ điều kiện về vật chất cải thiện tình hình nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng, có các giải pháp hỗ trợ người khuyết tật tìm việc sau đào tạo nghề, chú trọng công tác tuyên truyền nhất là với các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập về tổ chức các hoạt động văn hóa, phục hồi chức năng nhằm giúp các đối tượng phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nhân cách.

 P.C

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN