Giải pháp nâng cao chất lượng lao động: Phải thay đổi từ khâu giáo dục

05/10/2015 - 08:59


Học nghề phải thực hành

GDĐT là khâu đầu tiên
Tại hội thảo khoa học được Bộ GD-ĐT tổ chức ở TP.HCM mới đây, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã khẳng định: Để nâng cao chất lượng LĐ thì giáo dục con người là khâu đầu tiên. Phải thay đổi việc dạy học từ giáo trình cho đến nhân lực. Giáo dục phổ thông phải hình thành nên con người trước hết phải có đạo đức làm người, sau đó mới đến kiến thức khoa học, bởi tiên học lễ- hậu học văn . GD& ĐT phải phát huy và khai thác năng khiếu, sở thích, sáng tạo của cá nhân, không nên áp đặt và giáo điều chủ quan. Mục đích là sau khi con người hoàn thành bậc phổ thông phải biết yêu cuộc sống, yêu con người, yêu LĐ, biết cư xử hài hòa các mối quan hệ xã hội…Để bước vào học kỹ năng LĐ, nghề nghiệp.
Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga nói: Trường nghề phải đủ khả năng. Phải xiết lại việc cấp phép mở trường theo các tiêu chí cụ thể về diện tích, cơ sở vật chất, giáo viên- giảng viên… Đào tạo phải đúng nhu cầu của thị trường LĐ, đúng khả năng học viên.
Việc xiết lại kỷ cương cũng để chấn chỉnh hoạt động hoặc giải thể những trường không đủ khả năng hoạt động, chỉ biết thu tiền là chính, không chịu trách nhiệm về việc đào tạo của mình, không đáp ứng nhu cầu của XH. 
Ông Phạm Văn Sơn, Thư ký Ban chỉ đạo Quốc gia thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Bộ GD& ĐT nói: Phát triển nguồn nhân lực tại VN cần nhấn mạnh vào phát triển kỹ năng và chất lượng như kỹ năng mềm, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, tác phong công nghiệp và chuyên nghiệp.
Để các trường phát triển thì phải có môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, chấm dứt những ưu đãi bất bình đẳng.
Nâng cao năng suất LĐ
Để nâng cao năng suất LĐ thì 2 vấn đề cần thay đổi lớn nhất là con người và công nghệ. Con người phải được giáo dục tốt để yêu công việc, tôn trọng kỷ luật, sử dụng thiết bị công nghệ thuần thục.
Xã hội cần tạo đủ điều kiện để con người tái tạo sức LĐ làm việc lâu bền và sáng tạo, tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Sơn, muốn tăng thu nhập cho NLĐ thì chủ DN phải có lợi nhuận, việc này phụ thuộc vào môi trường đầu tư, chính sách đầu tư, quy luật cung cầu của thị trường, năng suất chất lượng sản phẩm. Nhà nước phải hỗ trợ DN trang bị các thiết bị công nghệ hiện đại, phải có khung pháp lý giữ hài hòa quyền lợi của NSDLĐ và NLĐ.
Bộ LĐTB& XH đang rất tích cực đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp theo cơ chế thị trường, gắn liền nhu cầu xã hội. Hiện nay thị trường có nhu cầu lớn nhất là NLĐ tốt nghiệp sơ cấp nghề, nên năm 2015, Bộ LĐTB& XH đặt ra mục tiêu dạy nghề cho 1,9 triệu người bậc sơ cấp nghề- dạy nghề thường xuyên, trong tổng số 2,15 triệu người được dạy nghề cả năm. Chương trình dạy nghề dựa trên chuẩn năng lực thực hiện của cơ sở đào tạo, có sự tham gia của DN. Chuyển giao, áp dụng chương trình của các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và quốc tế. Thực hiện Đề án “Phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”. Gắn kết giữa cơ sở dạy nghề với DN sử dụng LĐ, huy động chính các DN sản xuất cũng tham gia dạy nghề. Tuyên truyền giáo dục ngay từ đầu cho HS phổ thông là làm nghề nào cũng tốt, miễn lương thiện.
Một dẫn chứng đáng phải suy ngẫm, từ năm 2009, Bộ GD& ĐT đã yêu cầu các trường ĐH phải công bố tỷ lệ SV có việc làm sau khi tốt nghiệp, công khai lên website của trường. Tuy nhiên, yêu cầu nêu trên dù đã được các trường thực hiện, nhưng không cụ thể kiểu như: “đa số SV ra trường đều có việc làm đúng ngành nghề đào tạo” hoặc “tới 90% sinh viên ra trường khóa này đều có việc làm”. Dẫn chứng trên cho thấy, các giải pháp dù đúng đến đâu đi nữa mà không được thực hiện nghiêm túc thì các yếu kém vẫn  không thể được khắc phục.

 Hoàng Lan
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN