Giao ban Công đoàn các KCN tỉnh BD: Định hướng mới trong hoạt động CĐ

10/10/2014 - 09:14

Vừa qua, Công đoàn các KCN tỉnh BD đã tổ chức hội nghị giao ban CĐCS ở KCN Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 và Đồng An. Buổi giao ban đã thu hút gần 100 CĐCS tham gia. Trong đợt giao ban lần này, bên cạnh việc triển khai một số nội dung hoạt động từ nay đến cuối năm, Công đoàn các KCN tỉnh BD cũng đã đổi mới hình thức giao ban. Theo đó công đoàn cấp trên đã tổ chức theo nhóm, ban tổ chức đã đưa ra các câu hỏi xung quanh hoạt động công đoàn để từ đó cán bộ CĐCS đưa ra ý kiến đánh giá các hoạt động công đoàn trong các kcn thời gian qua đồng thời đề xuất các giải pháp, phương hướng cho hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh BD Lê Nho Lượng khẳng định: “Thời gian qua, nhiều CĐCS đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Tuy nhiên một số CĐCS vẫn còn hoạt động yếu, chưa phát huy vai trò của các thành viên Ban chấp hành trong các hoạt động công đoàn tại cơ sở. Điều này đặt ra cho Công đoàn các KCN tỉnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, cũng như vai trò của công đoàn cấp trên trong việc hỗ trợ cđcs hoạt động…”.
Buổi giao ban với phương pháp mới lần này đã thể hiện mục tiêu đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn mà Công đoàn các KCN tỉnh Bình Dương đã và đang quyết tâm thực hiện.

P.V
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN