Giao ban công đoàn viên chức tỉnh Bình Dương

09/10/2014 - 09:37

Đánh giá kết quả quý III, ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cho biết, trong quý III, Công đoàn ngành đã triển khai đến các CĐCS Quyết định số 217 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị- xã hội” và Quyết định 218 “Quy định việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” của Bộ Chính trị khóa XI; đồng thời, vận động CB-CC-VC thi tìm hiểu Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn do LĐLĐ tỉnh Bình Dương phát động, với trên 2.700 bài dự thi, trong đó có 9 cá nhân đạt giải và tập thể Công đoàn ngành đạt giải nhì. Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và vận động CB-CC-VC, ĐVCĐ quyên góp 1 ngày lương để ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa- Trường Sa” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, với số tiền thu được trên 835 triệu đồng.

Song song với các hoạt động tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Công đoàn ngành tiếp tục vận động CB-CC-VC thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2015, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và xây dựng người CB-CC-VC “Trung thành- sáng tạo- tận tụy- gương mẫu”; đồng thời, thường xuyên phối hợp với lãnh đạo cơ quan động viên, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho CB-CC-VC.
Cũng trong quý III, Công đoàn ngành đã thành lập mới 2 CĐCS gồm: Tạp chí Lao động Bình Dương (được tách ra từ CĐCS LĐLĐ tỉnh BD) và Liên hiệp các Hội khoa học (được tách ra từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BD). Nâng tổng số các CĐCS trực thuộc công đoàn ngành lên 56 CĐCS, với trên 5.200 ĐVCĐ.
Tại hội nghị, đại diện một số CĐCS đã chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn tại đơn vị mình như CĐCS Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn với việc phát động phong trào thi đua ái quốc, CĐCS trường Chính trị tỉnh với xây dựng CĐCS vững mạnh hay CĐCS Ban Quản lý các KCN tỉnh với công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho ĐVCĐ gắn liền với công tác xã hội từ thiện…
Để thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động của quý IV, Công đoàn ngành đã triển khai một số phương hướng cụ thể gồm: Tổ chức học tập Nghị quyết 9 Trung ương khóa XI, rà soát các chỉ tiêu để có kế hoạch thực hiện đạt và vượt yêu cầu đề ra. Triển khai các công tác, đánh giá, phân loại mỗi năm, trong đó làm tốt công tác sơ kết 5 năm phong trào nữ 2 giỏi nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 và chuẩn bị cho công tác bình xét cụm thi đua năm 2014.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Thiện Phước đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn Viên chức tỉnh trong thời gian qua và nhấn mạnh, trong thời gian tới các CĐCS cần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, phương hướng mà công đoàn ngành đã đề ra; đồng thời bám sát 4 Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng và hành động trong CB-CC-VC, ĐVCĐ quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chương trình đề ra.
 

Thanh Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN