Giao ban LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

26/06/2014 - 00:00

                                                                                   Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Bùi Thanh Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

 

 Vừa qua, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tổ chức giao ban LĐLĐ huyện, thị, thành phố, công đoàn ngành nhằm đánh giá tình hình hoạt động công đoàn trong tháng, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Bùi Thanh Nhân chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 Trong tháng qua, các cấp công đoàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam…đến CNVCLĐ trong tỉnh. Đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm cho NLĐ, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ trong Tháng Công nhân và Tuần lễ Thanh niên Công nhân tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tỉnh cũng đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS với 15 CĐCS mới được thành lập và trên 840 lao động được kết nạp vào tổ chức công đoàn. Trong tháng, LĐLĐ tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp công đoàn tỉnh tập trung các hoạt động chăm lo cho con em CNLĐ nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, tích cực vận động CNVCLĐ trong tỉnh tham gia ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa- Trường Sa”…

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Bùi Thanh Nhân đề nghị: “Trong thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật lao động cho NLĐ. Phối hợp với NSDLĐ tổ chức tốt hội nghị NLĐ và đối thoại tại doanh nghiệp để góp phần xây dựng quan hệ lao động ngày càng hài hòa, ổn định và tiến bộ. Tập trung công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS”. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Bùi Thanh Nhân cũng đề nghị các cấp công đoàn tỉnh vận động ĐVCĐ, CNLĐ chia sẻ với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất kinh doanh, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong CNVCLĐ lập nhiều thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam…

                                                                                                                                                                            HOÀNG TRUNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN