HĐND tỉnh bầu cử bổ sung các chức danh của HĐND và UBND tỉnh

10/12/2019 - 17:11
 ​Chiều 10-12, tiếp tục các nội dung Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh đã thực hiện miễn nhiệm, bầu cử bổ sung các chức danh của HĐND và UBND tỉnh. 

Theo đó, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Danh – nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế đối với ông Nguyễn Hoàng Châu và Phó Trưởng Ban Pháp chế đối với bà Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Đại biểu biểu quyết miễn nhiệm các chức danh của HĐND, UBND tỉnh

Đồng thời, HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh và Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng trúng cử chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử bổ sung các chức danh của HĐND, UBND tỉnh

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các đại biểu miễn nhiệm và trúng cử các chức danh của HĐND, UBND tỉnh

​Cũng trong buổi chiều, HĐND tỉnh đã nghe Giám đốc Sở Nội vụ trình bày 02 tờ trình: Quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh Bình Dương năm 2020. Giám đốc Công an tỉnh trình bày 02 tờ trình: Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; Quy định chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Theo kế hoạch, ngày mai 11-12, HĐND tỉnh tiếp tục nghe các cơ quan, đơn vị trình bày các Tờ trình và biểu quyết thông qua 22 dự thảo Nghị quyết liên quan đến Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh; một số chế độ, chính sách lĩnh vực nông nghiệp; văn hóa, thể thao; quốc phòng, an ninh; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; hỗ trợ công chức, viên chức làm công tác cai nghiện ma túy, trợ giúp xã hội, quản trang,…​

Ngọc Như - Quốc Chiến ( theo binhduong.gov.vn)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN