HĐND tỉnh Bình Dương giám sát về giải quyết chính sách sau tinh giản biên chế

08/11/2019 - 21:01

(LĐBD) - Ngày 7-11, Ban pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương có buổi giám sát chuyên đề về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại Thuận An.

Theo báo cáo, thị xã Thuận An và các phường Bình Chuẩn, An Phú, Lái Thiệu đến nay đã thực hiện và hoàn thành việc sắp xếp tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách.

Thị xã Thuận An đã vận động tinh giản 72 trường hợp. Đến nay, những trường hợp tinh giản đều thống nhất, đồng tình và không có khiếu nại, tố cáo gì liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của HĐND tỉnh. 100% trường hợp tinh giản được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định với tổng kinh phí hỗ trợ gần 3,5 tỷ đồng.

Báo cáo đã nêu, do là địa phương thực hiện thí điểm sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, do đó còn 64 trường hợp tinh giản trước khi Đề án 711 của Tỉnh ủy ban hành và trước Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của HĐND tỉnh có hiệu lực nhưng chưa được hưởng chế độ với tổng kinh phí hỗ trợ trên 2,7 tỷ đồng.

Tại buổi giám sát, thị xã Thuận An và các phường Bình Chuẩn, An Phú, Lái Thiêu đã nêu lên nhưng kiến nghị như UBND tỉnh sớm giải quyết chính sách cho 64 trường tinh giản; một vài phường có nhu cầu tuyển dụng lại trường hợp đã nghỉ  để phục vụ nhiệm vụ tại địa phương, đề nghị Sở nội vụ có hướng dẫn thực hiện; giảm thời gian hội họp;….

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh thay mặt cho đoàn tiếp thu những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, các ý kiến, kiến nghị của thị xã Thuận An và các phường để có cơ sở báo cáo, tham mưu tháo gỡ, khắc phục. 

VĂN TIẾN– MINH TRÍ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN