Hiệu quả từ chương trình hành động

24/10/2014 - 01:49

Theo đó nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông (TNGT) và bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa. Mặt khác, cuộc vận động cũng hướng đến việc phát huy vai trò công tác phối hợp giữa các ngành chức năng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ ứng xử có văn hóa của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa, phát huy ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa của người tham gia giao thông đường thủy nội địa...


Trao tặng Bộ Luật Giao thông đường thủy nội địa cho các chủ đò
 

Để chương trình hành động của Ban ATGT tỉnh “Vì an toàn trẻ em trên sông nước tại địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2013-2015”, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện thông qua nhiều nội dung phong phú. Trong đó đặc biệt chú trọng đẩy mạnh thực hiện chương trình này. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp huyện, thị xã, thành phố có hệ thống giao thông đường thủy nội địa, bến đò khách ngang sông trên địa bàn đã phối hợp với các ban, ngành, nhà trường, gia đình tổ chức tuyên truyền các kỹ năng tham gia phòng chống đuối nước trẻ em, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và sự quan tâm của cộng đồng với an toàn của trẻ em trên vùng sông nước; tổ chức một số lớp học bơi thí điểm ở địa bàn có nhiều trẻ em, học sinh. Song song đó các ban, ngành và đơn vị liên quan đã phối hợp với nhau để hoàn thành công tác điều tra cơ bản, báo cáo đánh giá thực trạng tình hình trẻ em tham gia giao thông đường thủy nội địa tại các bến đò khách ngang sông trên địa bàn... tiếp tục xây dựng, và duy trì các tiêu chí về điều kiện an toàn cho trẻ em, địa bàn an toàn, bến an toàn, phương tiện an toàn, trẻ em tham gia giao thông đường thủy nội địa an toàn. Mặt khác, chính quyền cơ sở tiếp tục chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, nhà trường xây dựng, duy trì mô hình điểm “Cụm dân cư an toàn cho trẻ em” và “Mô hình tự quản bảo đảm trật tự ATGT đường thủy với phong trào phòng chống đuối nước trẻ em”. Phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người đi đò mặc áo phao”; kêu gọi các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và các cá nhân cấp áo phao, cặp phao, dụng cụ nổi cứu sinh cho học sinh thường xuyên đi học bằng phương tiện thủy; đồng thời mở các đợt tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, người tham gia giao thông sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh khi đi trên phương tiện chở khách qua sông. Điển hình như Ban chỉ đạo vận động tỉnh phối hợp với các ban ngành và đơn vị liên quan tổ chức phát động chiến dịch tuyên truyền, vận động việc mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh tại Bến đò chợ Thủ Dầu Một (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một)... Ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền bằng hình thức trao tặng, hỗ trợ áo phao, phao cứu sinh cho các bến đò trên địa bàn tỉnh; lắp đặt bảng nội quy- quy định đối với người tham gia giao thông đường thủy tại các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh.
Với Ban chỉ đạo vận động các cấp huyện, thị xã, thành phố có giao thông đường thủy nội địa, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo, phối hợp với các ban, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục phát huy hiệu quả cuộc vận động “Người đi đò mặc áo phao”. Tập trung thông tin những cách làm hay, những sáng kiến, kinh nghiệm, những gương điển hình trong việc xây dựng các mô hình văn hóa giao thông đường thủy trong công tác tổ chức triển khai, thực hiện cuộc vận động.
 Có thể nói, chương trình hành động của Ban ATGT tỉnh giai đoạn 2013-2015” bước đầu đạt được hiệu quả, ý thức chấp hành pháp luật ATGT đường thủy nội địa của chủ phương tiện, của người đi đò phải mặc áo phao ngày một tốt hơn.

Nam Khánh
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN