Hiệu quả từ công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong cnlđ

12/09/2015 - 10:04

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã được nghe báo cáo của LĐLĐ tỉnh Bình Dương về những thuận lợi, khó khăn, kết quả của công tác giáo dục pháp luật cho ĐVCĐ, CNVCLĐ. Theo đó LĐLĐ tỉnh đã xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ĐVCĐ, CNVCLĐ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, thời gian qua các cấp công đoàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan để đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật đến ĐVCĐ, CNVCLĐ nhằm triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực năm 2015; Tuyên truyền hiến pháp và phát động ĐVCĐ, CNVCLĐ tham gia cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Triển khai thực hiện ngày pháp luật…thông qua nhiều hình thức như xây dựng tủ sách pháp luật, cấp phát tờ rơi, bản tin công đoàn, thu đĩa tuyên truyền hỏi đáp pháp luật… Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng đã thực hiện nhiều giải pháp như thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT, tổ chức gặp gỡ giữa lãnh đạo LĐLĐ tỉnh với ĐVCĐ…Từ những hoạt động thiết thực, trên tinh thần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đã từng bước nâng cao nhận thức, kiến thức của ĐVCĐ, CNLĐ về chính sách pháp luật, nhất là luật Lao động, Luật Công đoàn.
Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra cũng đã nghe đánh giá về những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong CNLĐ. LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng đã kiến nghị một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến đoàn kiểm tra.
Kết thúc buổi làm việc, bà Nguyễn Anh Hoa đánh giá cao những kết quả đã đạt được của LĐLĐ tỉnh trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ĐVCĐ, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh. Những ý kiến, kiến nghị của LĐLĐ tỉnh sẽ được đoàn kiểm tra ghi nhận và từ đó sẽ tham mưu cho các cấp lãnh đạo để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

Nguyễn Hoàng
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN