Hoài niệm của người phụ trách Tạp chí LĐBD

20/06/2017 - 06:50

Năm 1980, tờ Tin Công nhân Sông Bé, tiền thân của tạp chí Lao động Bình Dương ngày nay ra đời. Năm 1997 sau khi tách tỉnh Bình Dương, đến năm 2002 tờ Tin Công nhân Sông Bé được nâng cấp lên Tạp chí Lao động Bình Dương. Giai đoạn đầu Tạp chí chỉ có tôi được phân công đảm nhiệm với công việc chuyên trách là Trưởng ban tuyên giáo- LĐLĐ tỉnh Bình Dương kiêm phụ trách Tạp chí. Dù Tạp chí lúc đó chỉ phát hành 1 số và số lượng phát hành còn rất ít nhưng cũng gặp không ít khó khăn trong việc tác nghiệp, phát hành do thiếu người, thiếu phương tiện tác nghiệp, in ấn... 

Theo sự phát triển công nghiệp của tỉnh, người lao động và tổ chức CĐCS cũng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn yêu cầu đối với Tạp chí nói riêng. Tạp chí cũng phải phát triển cùng để đáp ứng nhu cầu bạn đọc, từ việc phát hành 1 kỳ/ tháng, sau đó lên 2 kỳ/tháng, rồi lên 3 kỳ/tháng và đến nay là 4 kỳ/tháng. Nội dung của tạp chí luôn đảm bảo theo sự định hướng về mặt tư tưởng, chính trị của tổ chức Công đoàn đáp ứng được yêu cầu hoạt động CĐ và phong trào CNLĐ của tỉnh nhà. 
15 năm trôi qua, chặng đường biết bao gập ghềnh, thử thách, nhưng Tạp chí Lao động Bình Dương vẫn kiên trì trong mọi gian lao để luôn là người bạn gần gũi với bao cán bộ công đoàn và người lao động. Phát huy truyền thống đó, thời gian tới Tạp chí phải luôn tiếp tục là tờ báo đồng hành với hoạt động CĐ và phong trào CNLĐ, thực hiện tốt tiêu chí tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và CĐ, góp phần nâng cao tư tưởng và chính trị, pháp luật cho đoàn viên công đoàn và NLĐ. Tạp chí cần tiếp tục là diễn đàn đấu tranh phản biện góp ý phê phán loại bỏ cái xấu, tiêu cực trong xã hội. Đồng thời có nhiều bài viết hơn nữa về những gương người tốt việc tốt trong phong trào công nhân lao động, phòng trào công đoàn, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh trong cộng đồng CNVCLĐ. 
 
Nguyễn Thiện Phước 
(tile bài do Tòa soạn đặt)
Chia sẻ bài viết
Từ khóa LĐLĐ tỉnh BD

BÌNH LUẬN