Dạy và học môn tư tưởng Hồ Chí Minh:

Học để làm theo tấm gương sáng về đạo đức, phong cách của Người

22/05/2020 - 09:50

(LĐBD) - Thực tế là việc giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường ĐH-CĐ còn gặp không ít khó khăn. Vậy phương pháp nào để áp dụng có hiệu quả?

Theo Thạc sĩ Trịnh Văn Thoại (Trường Đại học Thủ Dầu Một), mặc dù kết quả đạt được của việc đổi mới phương pháp dạy và học môn tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian qua ở các trường ĐH-CĐ là đáng ghi nhận nhưng vẫn còn tồn tại không ít hạn chế, trong đó việc sử dụng phương pháp cũ khô khan vẫn là chính, đã  làm cho người học tiếp nhận một cách thụ  động. Để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy thì giảng viên phải áp dụng phương pháp dạy theo hướng tích cực, hiện đại, sử dụng phương pháp thảo luận. Giảng viên phải chủ trì thảo luận, đảm bảo cho tất cả sinh viên phát biểu thảo luận. Thảo luận là hình thức dạy học chính khóa theo quy định của Bộ GD-ĐT, phát huy được tính chủ động, tích cực của người học. Giảng viên còn phải ứng dụng CNTT trong giảng dạy để khai thác hệ thống thông tin, tư liệu phong phú, đa dạng (từ văn bản, sách báo, bản đồ, số liệu, phim tư liệu, ảnh tư liệu, ca khúc…), phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học và tăng cường khả năng tương tác- làm việc nhóm giữa sinh viên với sinh viên. Còn Thạc sĩ Tạ Văn Sang (Đại học An Giang) cho rằng, đó là do cách dạy dông dài lý thuyết, thiếu hấp dẫn, ứng dụng CNTT chưa đúng chỗ và còn mang tính hình thức. Giảng viên phải kết hợp giảng dạy với nghiên cứu khoa học, giúp người giảng dạy hiểu sâu - nắm vững được các truyền thụ cho sinh viên.
Thạc sĩ Tạ Văn Sang khẳng định: Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là học tập lập trường, quan điểm, phương pháp và những vấn đề có tính nguyên tắc. Tức là học tập cách xử trí mọi việc của Người chứ không phải học thuộc lòng từng câu, từng chữ. Học tập tư tưởng của Hồ Chủ Tịch là học phải đi đôi với hành, lý luận phải gắn liền với thực tế. Môn học này giúp cho sinh viên, người học nâng cao năng lực tư duy lý luận, phương pháp công tác, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật cho sinh viên.
 Hiện nay, có nhiều ý kiến khác nhau về việc áp dụng các phương pháp hướng dẫn sinh viên cách học, cách tự học nhưng điều  cốt lõi là phải vận dụng phương pháp thúc đẩy năng lực học tập - sáng tạo của người học. Có nghĩa là giúp người học tự mình nắm lấy tri thức, tự mình tiếp cận các nghiên cứu. Thạc sĩ Trần Trung Chung (Đại học Thủ Dầu Một) cho rắng: Để nâng cao chất lượng học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh, các giảng viên cần hướng dẫn các sinh viên cách tiếp nhận kiến thức chứ không phải dạy kiến thức.Việc đan xen giữa học lý thuyết với  các hoạt động bổ trợ (xem phim tài liệu, xem triển lãm, nghe nhạc truyền thống, hát các ca khúc về Bác Hồ, đi tham quan thực tế các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh...) và các hoạt động xã hội - cộng đồng - từ thiện là hết sức cần thiết để dạy và học. Học về tư tưởng của Người cũng có nghĩa là làm theo tấm gương sáng về đạo đức, phong cách của Người.

MỸ PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN