Hội nghị giao ban CĐVC tỉnh Bình Dương quí III/2015

18/10/2015 - 03:20

Trong quí III/2015, Công đoàn viên chức tỉnh Bình Dương tập trung thực hiện các hoạt động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp cùng chuyên môn duy trì ngày Pháp luật hàng tháng để tổ chức tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến CBCC- ĐVCĐ, phối hợp tuyên truyền về tình hình biển đảo, triển khai Nghị quyết Trung ương 11 khóa XI, kết quả  kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, kết quả Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ VI, kết hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Cách Mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; triển khai chương trình hành động của Công đoàn Viên chức thực hiện Nghị quyết 20 Hội nghị lần thứ 6 Trung ương khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước. Rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2015 để có kế hoạch công tác phù hợp và thực hiện các chỉ tiêu đạt hiệu quả cao. Vận động CBCC- ĐVCĐ khắc phục khó khăn, ổn định tư tưởng, tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2015. 
Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong CBCC – VC cũng được Công đoàn viên chức chú trọng. Cụ thể vốn xoay vòng vẫn được các CĐCS duy trì, hiện đã có 47/56 CĐCS thực hiện, với số tiền trên 1,35 tỷ đồng. Ngoài ra, các CĐCS còn tổ chức đóng góp các quỹ khác như quỹ vì trẻ thơ, quỹ vì phụ nữ nghèo, quỹ du lịch;  bảo lãnh vay tín chấp ở các ngân hàng và quỹ trợ vốn CEP chi nhánh Bình Dương, nhằm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CBCC- ĐVCĐ.
Tại Hội nghị giao ban quí III/2015, các đại biểu đã được nghe tham luận của CĐCS UBMTTQVN tỉnh Bình Dương với chuyên đề “xây dựng đơn vị đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; CĐCS Sở Tư Pháp với chuyên đề “Phát động, tổ chức thực hiện tốt phong trà thi đua Ái Quốc” và CĐCS Cục Thuế với chuyên đề “Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và thực hiện công tác xã hội từ thiện”.
Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh BD Nguyễn Thiện Phước chúc mừng các cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự  nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn đồng thời lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Dương cần tập trung trong những tháng cuối năm 2015.

P.V

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN