Hội nghị NLĐ Công ty Pungkook Sài Gòn II: Nỗ lực tìm “tiếng nói chung”

09/04/2016 - 03:58

 

Chủ tịch CĐCS Công ty Pungkook Sài Gòn II Nguyễn Hữu Dũng báo cáo tình hình hoạt động của CĐCS

 
Thẳng thắn, cởi mở nêu ý kiến
 
Một doanh nghiệp (DN) có số lượng lớn lao động (LĐ) sẽ khó tránh khỏi những mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ LĐ. Do vậy, việc tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc giữa chủ DN và NLĐ có ý nghĩa quan trọng nhằm tháo gỡ những vướng mắc và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ LĐ. Việc lắng nghe tâm tư nguyện vọng của NLĐ đã được CĐCS Công ty Pungkook Sài Gòn 2 thực hiện bằng nhiều hình thức.
 
Tuy nhiên, việc được thẳng thắn trình bày ý kiến, kiến nghị của mình trực tiếp với NSDLĐ thì năm 2016 này CNLĐ mới thực hiện được. Lần đầu tiên tổ chức, hội nghị NLĐ, Ban giám đốc và CĐCS Công ty Pungkook Sài Gòn II đã được nghe nhiều NLĐ thẳng thắn nêu ý kiến liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình như các vấn đề về nhà xe, thời gian bấm thẻ, chất lượng bữa cơm giữa ca, cách tính hệ số tăng lương hàng năm.
Qua việc tổ chức thành công hội nghị NLĐ, đa số các ý kiến đã được đại diện NSDLĐ trả lời, NLĐ như được “cởi tấm lòng”.

Tổ chức CĐ hoạt động tốt
 
Thời gian qua, CĐCS Công ty Pungkook Sài Gòn II đã phát huy tốt vai trò của mình. CĐCS đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ. Trong đó, CĐCS Công ty đã thương lượng thành công với Ban giám đốc để ký kết bổ sung TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ. Định kỳ, BCH CĐ với Ban giám đốc Công ty đều tổ chức họp nhằm tìm ra “tiếng nói chung”.
 
Chủ tịch CĐCS Công ty Pungkook Sài Gòn II Nguyễn Hữu Dũng cho biết: “Mục tiêu hoạt động năm 2016 của CĐCS là tiếp tục xây dựng CĐCS ngày càng vững mạnh hơn, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, CNLĐ để xây dựng mối quan hệ LĐ tại DN từ đó giúp NLĐ năng nổ, sáng tạo trong cải tiến kỹ thuật, có lợi cho quy  trình sản xuất và góp phần thúc đẩy tiến độ sản xuất phát triển. CĐCS sẽ thường xuyên theo dõi, nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc của NLĐ, đồng thời sẽ phối hợp với Ban giám đốc trao đổi, đối thoại nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của NLĐ cũng như giải quyết các kiến nghị của NLĐ góp phần ổn định tình hình quan hệ LĐ”.
 
Tổ chức hội nghị NLĐ là có lợi cho cả hai phía
 
Theo báo cáo của CĐ các KCN Bình Dương, trong năm 2015 có 60 đơn vị tổ chức hội nghị NLĐ và 87 DN tổ chức đối thoại. Tuy nhiên, chất lượng TƯLĐTT, hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc vẫn chưa cao. Vì vậy, trong năm 2016 CĐ các KCN Bình Dương đã chỉ đạo các CĐCS tập trung phối hợp với NSDLĐ tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại tại DN phấn đấu đạt 40% số CĐCS. Bên cạnh đó, CĐ cấp trên cũng đã chỉ đạo CĐCS tăng cường thương lượng, ký kết và ký kết lại TƯLĐTT bảo đảm chất lượng, có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ. Tổ chức hướng dẫn, chấm điểm phân loại TƯLĐTT theo quy định, phấn đấu có trên 50% CĐCS xây dựng TƯLĐTT với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ. 
Để ngày càng nhiều DN tổ chức hội nghị NLĐ không chỉ cần sự nỗ lực của các cấp CĐ, mà còn do sự chủ động và hợp tác từ phía DN vì sự phát triển bền vững của DN và của NLĐ. 
 
Thời gian qua, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Pungkook Sài Gòn 2 ổn định, thu nhập của NLĐ hàng năm đều tăng. Năm 2015, Công ty đã xuất khẩu được hơn 4,7 triệu sản phẩm, đạt doanh thu trên 869 tỷ đồng. Tỷ lệ sản phẩm bị lỗi giảm so với năm 2015. Dự kiến năm 2016 so với năm 2015, Công ty cố gắng tăng ít nhất 5% đơn hàng và 5% doanh thu  trở lên. Theo tính toán của Công ty thì với mức tăng này, thu nhập bình quân của NLĐ có thể đạt 8.3 triệu đồng/người/tháng. Công ty mong muốn tất cả NLĐ không ngừng nỗ lực, đóng góp sức lực và trí tuệ cho sự phát triển của Công ty.
 
 
Nguyễn Hoàng
 
Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN