Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại LĐLĐ TX Tân Uyên 

26/06/2020 - 18:40

(LĐBD) - Vừa qua, tại Hội trường HĐND-UBND thị xã Tân Uyên; Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên tổ chức Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho gần 500 cán bộ CĐCS.

 

Ông Nguyễn Đức Minh (ảnh)  – Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã triển khai những nội dung đổi mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Cán bộ CĐ cần nắm rõ để thực hiện trong quá trình hoạt động tại cấp mình như: đối tượng kết nạp đoàn viên công đoàn; quyền hạn và nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn; nguyên tắc hoạt động và hệ thống công đoàn Việt Nam; nhiệm kỳ đại hội công đoàn; quy định nguyên tắc, hình thức bầu cử tại đại hội và hội nghị công đoàn; quy định về thành lập CĐCS.

Các đại diện CĐCS tham dự Hội nghị

Hội nghị nhằm trang bị cho tất cả cán bộ CĐCS nắm vững và đầy đủ các nội dung đổi mới, nắm rõ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; thống nhất trong hệ thống công đoàn các nội dung cơ bản, nhằm thực hiện đảm bảo đồng bộ trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức và hoạt động công đoàn. Cán bộ công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động.

Ng.Anh - Duy Linh

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN