Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

07/12/2018 - 15:35

(LĐBD) - Ngày 06/12, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam trên cả nước.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Dương.

Hội nghị kết nối 364 điểm cầu tại 63 tỉnh thành, trong đó có 301 điểm cầu tại cấp huyện, với 24.814 cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp tham dự.

Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có bà Trương Thị Bích Hạnh- Đại biểu Quốc hội - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương; các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng gần 1000 cán bộ CĐ.

 Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu (chụp lại màn hình)

Ông Bùi Văn Cường- Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì và trực tiếp quán triệt, truyền đạt các chuyên đề.

Hội nghị quán triệt, truyền đạt các chuyên đề: Tư duy mới và vấn đề lớn từ Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam; Đổi mới thực hiện chức năng đại diện cho NLĐ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; việc tổ chức các phong trào thi đua trong tình hình mới. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; củng cố, kiện toàn kiến thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới. Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn. Đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động CNVCLĐ; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức Công đoàn.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Dương.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường, đề nghị: Cán bộ công đoàn quán triệt sâu sắc tinh thần cơ bản của Nghị quyết, từ vị trí công tác của bản thân và đơn vị mình suy nghĩ áp dụng triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết trong thực tiễn như thế nào cho hiệu quả.

Tại điểm cầu Bình Dương, bà Trương Thị Bích Hạnh yêu cầu: Các đại biểu tập trung cao độ, tiếp thu một cách sâu sắc tinh thần Nghị quyết và nội dung các chuyên đề. Từ đó thấm nhuần về tư tưởng, nhận thức để thực hiện hiệu quả trong thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Khánh Phong

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN