Hội nghị trực tuyến về công tác xây dựng giao thông nông thôn

30/07/2015 - 02:43

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết: “Đến thời điểm này, cả nước có 492.892/570.448 km đường, chiếm 86,6% chiều dài toàn bộ mạng lưới đường bộ. Như vậy, chỉ trong 5 năm qua đường GTNT đã tăng thêm 217.000 km, trong đó đường huyện tăng 10.500 km, đường xã và thôn xóm tăng 101.000 km. Ngay cả đường trục nội đồng nay đã được thống kê có 108.000 km. Đến nay cũng có 220.000/492.892 km đường GTNT được cứng hoá…”. Để đạt được kết quả này, theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể là do các địa phương đã nhìn thấy tầm quan trọng của đường GTNT đối với đời sống người dân. Đảng và Chính phủ thời gian qua cũng triển khai xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển GTNT. Một nguyên nhân quan trọng nữa là người dân rất đồng tình với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, bởi họ thấy rõ được lợi ích của các công trình trong việc phục vụ nhu cầu đi lại, học hành, chữa bệnh, phát triển kinh tế… Bên cạnh đó, thời gian qua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, thể hiện sự đồng tâm hiệp lực của Đảng, Nhà nước, xã hội, người dân trong việc huy động nguồn vốn phát triển GTNT”. Đến thời điểm hiện nay, có thể nói cơ bản các chỉ tiêu chiến lược phát triển GTVT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 chúng ta đạt theo tiến độ. Về mục tiêu đến năm 2015 cả nước có 20% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới thì hết năm nay cả nước đã có 25% số xã đạt được tiêu chí về giao thông. Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể, nói tới các mô hình phát triển GTNT thời gian qua, đó là các chủ trương, chính sách của chính quyền các địa phương. Một số địa phương, Tỉnh ủy, HĐND đã ban hành Nghị quyết riêng về phát triển GTNT. Tiếp đó, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Với mô hình này, ngân sách tỉnh, huyện, xã sẽ tập trung được nguồn lực tương đối lớn để phát triển GTNT. Với cách làm này, nhiều tỉnh đã hoàn thành các tiêu chí về GTNT với tỷ lệ rất cao như: TP Cần Thơ đạt chuẩn 92%, Bình Dương đạt 90%, Vĩnh Phúc 86%... Cái được của mô hình này là đã huy động được cả hệ thống chính trị đồng tâm hiệp lực để làm. Một mô hình được nhiều người biết tới là “Nhà nước và nhân dân cùng làm” nhưng có sự chỉ đạo tập trung từ Tỉnh ủy. Đồng thời các mô hình trên đều giống nhau là huy động được nguồn vốn xã hội kết hợp với sự hỗ trợ của chính quyền. Đây là những mô hình cần được nhân rộng. Để tạo đột phá về GTNT trong thời gian tới, theo ý kiến của các đại biểu thì trước tiên là phải rà soát các chiến lược, quy hoạch, chương trình lớn về phát triển GTNT để điều chỉnh, định hướng phát triển GTNT bền vững, không bị lạc hậu. Nếu làm không tốt có thể dẫn đến tình trạng nay làm mai lại phá rất lãng phí. Vì thế chiến lược phải có sự tập trung. Bên cạnh đó, cần thiết phải ban hành chính sách để có một phần kinh phí thoả đáng cho công tác bảo trì. Hiện nay, công tác này đã được quan tâm nhưng chưa đúng mức nên có những trường hợp xảy ra sập cầu, nhiều đường sá, cầu cống hư hỏng không được bảo dưỡng. Một giải pháp nữa là cần tăng cường sự giám sát nhân dân. Thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong thực hiện. Đặc biệt là với kinh phí huy động và thi công phải tăng cường sự giám sát của nhân dân thông qua Ban giám sát cộng đồng có sự tham gia của HĐND, đại diện cộng đồng dân cư hưởng lợi từ công trình do dân bầu…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của Bộ GTVT, các Bộ, Ngành Trung ương, các địa phương, đoàn thể và nhân dân trong công tác xây dựng, quản lý GTNT. Theo Phó Thủ tướng, xây dựng nông thôn mới nói chung và xây dựng GTNT nói riêng đã trở thành một phong trào rộng khắp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân. Phó Thủ tướng đề nghị trong giai đoạn tiếp theo bên cạnh nguồn lực từ trung ương và các địa phương cần tiếp tục huy động cả nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, trong huy động sức dân xây dựng phát triển GTNT cần chú ý khi huy động sự đóng góp của nhân dân các vùng nghèo, vùng khó khăn. Bên cạnh việc vận động nhân dân tham gia xây dựng, phát triển đường GTNT, các địa phương cũng phải vận động người dân bảo vệ, bảo trì hạ tầng GTNT. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GTVT ngoài việc tiếp tục hướng dẫn tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới cần chỉ đạo và hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương để chất lượng đường GTNT được tốt hơn.
Dịp này, Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 15 tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển GTNT. Bộ GTVT tặng Bằng khen cho 51 tập thể và 46 cá nhân có thành tích trong xây dựng và phát triển GTVT địa phương.     

Quỳnh Thanh
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN