Hội nghị tuyên truyền viên, báo cáo viên

18/05/2015 - 10:06

Tỉnh đoàn Bình Dương vừa tổ chức hội nghị tập huấn Báo cáo viên - tuyên truyền viên đợt 2, quý 1/ 2015.
Tại hội nghị, gần 300 đoàn viên thanh niên đã được nghe ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư tỉnh ủy thông tin một số vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong quá trình đổi mới tư duy của Đảng nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; những vấn đề trong công tác tuyên truyền, vận động các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tổ chức phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong đó nhấn mạnh về tình hình phát triển kinh tế; bảo vệ môi trường; an ninh quốc phòng của địa phương, các biện pháp nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân…
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã hướng dẫn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đưa nội dung học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một trong những nội dung quan trọng sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”.
Hội nghị Báo cáo viên – Tuyên truyền viên là hoạt động được Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức thường xuyên nhằm trang bị cho lực lượng cán bộ Đoàn chủ chốt những kỹ năng cần thiết để nắm bắt tình hình dư luận xã hội, từ đó tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng, ý chí hành động trong xã hội, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên.

M.C

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN