Hội nông dân An Thạnh- Thuận An- Bình Dương phấn đấu đạt 80% đến 90% hội viên sản xuất kinh doanh giỏi

29/03/2018 - 08:31

(LĐBD) - Ngày 28/3, Hội nông dân phường An Thạnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

 BCH Hội NK 2018 – 2023

Trong nhiệm kỳ 2012- 2017, Hội tiếp tục đồng hành, hỗ trợ vận động hội viên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết làm giàu và giảm nghèo bền vững; hỗ trợ vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật..

Nhiệm kỳ qua có 1.720 lượt hội viên đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và xét công nhận đạt 85%. Riêng năm 2017 toàn phường có 1 hội viên đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương; 9 hội viên đạt cấp tỉnh; 45 hội viên đạt cấp thị xã và gần 290 hội viên đạt cấp phường.

 Toàn cảnh đại hội

Hội nông dân phường còn tạo điều kiện cho gần 370 hộ vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân, vốn Ngân hàng chính sách xã hội, vốn Quỹ tín dụng An Thạnh... với tổng dư nợ đến nay trên 10 tỷ đồng. Hội còn phối hợp tổ chức trên 40 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ..

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội nông dân phường An Thạnh tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp đô thị; phấn đấu hàng năm có từ 80% đến 90% đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; đạt 95% trở lên gia đình nông dân đạt văn hóa; vận động quỹ hỗ trợ nông dân đạt 100% chỉ tiêu,…

Ông Phạm Quốc Việt tiếp tục tái đắc cử chức Chủ tịch Hội nông dân phường An Thạnh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

VĂN TIẾN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN