Hội thảo đối thoại hiệu quả trong quan hệ lao động

14/10/2014 - 02:32

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề như đối thoại 2 bên và 3 bên giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, LĐLĐ và Hội, Hiệp hội doanh nghiệp; đối thoại tại doanh nghiệp- công cụ để xây dựng QHLĐ lành mạnh, cũng như tình hình triển khai thực hiện đối thoại trong doanh nghiệp theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết: “LĐLĐ tỉnh BD đã ban hành Công văn số 342/LĐLĐ để chỉ đạo đến công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn ngành tương đương và công đoàn trực thuộc để phối hợp với NSDLĐ tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ, đồng thời đưa chỉ tiêu này vào xét khen thưởng hàng năm. Mặt khác, LĐLĐ tỉnh cũng đã xây dựng Kế hoạch số 06/KH- LĐLĐ thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT giai đoạn 2013-2018”. Tuy nhiên, theo bà Trương Thị Bích Hạnh, quá trình triển khai Nghị định 60/2013/NĐ- CP còn gặp nhiều khó khăn như NSDLĐ chưa hiểu hết ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và hội nghị NLĐ, một số NSDLĐ đùn đẩy trách nhiệm này sang cho tổ chức Công đoàn, số khác lại sợ NLĐ đòi hỏi quyền lợi quá nhiều khi tổ chức hội nghị NLĐ…


Đại điện Công ty Yazaki phát biểu tại hội thảo

Đại diện Ban Giám đốc và BCH CĐCS Công ty TNHH Yazaki EDS VN và Công ty TNHH Shyang Hung Cheng cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong đối thoại tại doanh nghiệp, những thuận lợi và khó khăn khi triển khai đối thoại theo Nghị định 60, đồng thời nêu lên những kiến nghị với các ngành chức năng.
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Phùng Trung, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh cho biết: “Trong 9 tháng của năm 2014, tình hình QHLĐ trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, các chế độ chính sách cho NLĐ được cải thiện. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị định 60 của Chính phủ trong các doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, đến nay chỉ có 125 doanh nghiệp tổ chức được hội nghị NLĐ và 382 doanh nghiệp đối thoại với NLĐ tại nơi làm việc. Cũng có nhiều doanh nghiệp ngoài Nhà nước, FDI với những hình thức khác nhau đã tổ chức đối thoại với NLĐ.

Thanh Thảo
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN