Hơn 80 triệu người tham gia BHYT được hưởng lợi từ 01/7/2018

06/06/2018 - 13:10

(LĐBD) - Theo quy định tại khoản d điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ-CP quy định về Mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 7 Điều 22 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế, theo đó, BHXH sẽ chi trả “100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở”.

ảnh minh họa

Do vậy, đối với mức lương cơ sở hiện hành (chỉ còn hiệu lực áp dụng đến hết tháng 6/2018) là 1.300.000 đồng/tháng, mỗi lần người tham gia BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh với chi phí dưới 195.000 đồng sẽ được quỹ BHYT chi trả 100%.

Theo quy định tại khoản 2, điều 3,  Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang,  từ ngày 01/7/2018: mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng. Do đó,  từ ngày 01/7/2018, những người tham gia BHYT khi khám chữa bệnh với mức dưới 208.500 đồng (tương ứng 15% của lương cơ sở) sẽ được quỹ  BHYT thanh toán 100% chi phí

Cần nhắc lại, từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng. Mức lương này được dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 72/2018, dùng để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật và tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

K.Nhi

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN