Huyện Bàu Bàng nhiều gương điển hình tiên tiến

18/05/2015 - 09:23

Tham dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức - lao động lần thứ I, giai đoạn 2010-2014, có ông Nguyễn Đình Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, ông Lê Khắc Tri, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Bàu Bàng, cùng các lãnh đạo các ban ngành; với hơn 300 đại biểu đại diện cho trên 9.000 công nhân viên chức người lao động (CNVC-NLĐ) trên địa bàn huyện.
Trong giai đoạn 2010 - 2014, phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-NLĐ đã đem lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động, công tác của từng cơ quan, đơn vị và hoạt động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp. Góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Từ phong trào này đã giúp cho đông đảo CNVC-NLĐ xác định rõ ý thức, trách nhiệm của mình. Tích cực thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác, lao động, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết trong công tác và lao động. Thu hút đông đảo CNVC-NLĐ cùng tham gia đều khắp ở các ngành, các lĩnh vực kinh tế, xã hội và các doanh nghiệp.
Điển hình qua các phong trào như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong sản xuất”; “Người công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, đối với ngành giáo dục có phong trào “Hai không”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…
Qua thi đua đã phát hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc, tiêu biểu. Nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm với các giải pháp tối ưu, hợp lý được áp dụng tạo ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng cao, cải thiện điều kiện việc làm, đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu.
Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Khắc Tri  mong muốn các cơ quan, ban ngành, các doanh nghiệp và Công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa, rộng khắp trong CNVC-NLĐ nhằm phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm trong công tác và trong lao động sản xuất tại đơn vị; ghi nhận, khen thưởng và biểu dương kịp thời, nhân rộng các gương điển hình của tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và doanh nghiệp giải quyết kịp thời các chế độ chính sách và những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng cho CNVC-NLĐ; tăng cường công tác tuyên truyền, nêu gương các cá nhân điển hình và phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong toàn huyện và trong từng cơ quan, đơn vị.
Nhân dịp này, 1 tập thể và 15 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2010 - 2014. Ngoài ra còn có trên 272 cá nhân tiêu biểu và 02 tập thể đạt thành tích suất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” …
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Bàu Bàng, đã phát động sâu rộng các hoạt động công đoàn, các hoạt động thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đã có đánh giá biểu dương kịp thời các nhân tố tập thể, cá nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời ghi nhận sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các ban ngành trong huyện đã giúp cho phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phát triển mạnh mẽ.

LAO ĐỘNG

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN