Huyện Phú Giáo tập huấn kiến thức xây dựng Nông thôn mới 

01/12/2020 - 18:27

(LĐBD) - Ngày 1-12, Chi cục Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Bình Dương, phối hợp với Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tổ chức tập huấn kiến thức về xây dựng Nông thôn mới, năm 2020 tại Phú Giáo

Thành phần tham dự tập huấn gốm thành viên Ban quản lý Nông thôn mới 10 xã, và Ban phát triển các ấp trong toàn huyện.

Nội dung tập huấn gồm Quyết định 3499/QĐ-UBND, ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bình Dương. Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao tỉnh Bình Dương. Công văn 2649, của Sở xây dựng hướng dẫn, thực hiện đánh giá Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao. Công văn 957 của Sở giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện, đánh giá tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí Nông thôn mới. Công văn 1046 của Sở nông nghiệp và phát triển Nông thôn hướng dẫn thực hiện các tiêu chí Thủy lợi, nước sạch trong Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao. Công văn số 07 của Bộ công an hướng dẫn xác định xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên; huyện đạt tiêu chí an ninh, trật tự xã hội…

HẢI SÂM

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN